Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

FilminvestKontakt

Kontakt oss

 

Filminvest AS

Stortorget 1, 2609 Lillehammer

Org. nr. 917 091 579

fond@filminvest.no

Telefon: + 47 483 85 260

 

Besøk: Stortorget 1, Lillehammer og Kjøpmannsgt. 35, Trondheim

LAST NED LOGO/PRESSEBILDER

 

ANSATTE

Stig Bech, daglig leder

stig@filminvest.no

+47 416 01 888

 

Maren Moseng, produksjons- og informasjonsrådgiver

maren@filminvest.no

+47 917 44 436

 

Inge Tenvik, filmkonsulent

inge@filminvest.no

+47 928 05 250

 

 Om Filminvest

Filminvest er et regionalt filmfond eid av Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt Trondheim og Lillehammer kommune. Etablert i 2016, etter en konsolidering mellom Filminvest Midt-Norge og Film3) for å utvikle satsningen på langfilm, TV-serier og dataspill i regionen. Medlem av Filmreg og Cine-Regio. Filminvest IS tilbyr offentlige og private investorer mulighet til å gå inn i en portefølje av filmproduksjoner, eller selv velge enkeltproduksjoner de ønsker å gå inn i. Se også Norsk Film institutt Norsk filmforbund.

Trykk her for å lese vår personvernerklæring.


Satsing

Filmbransjen i regionen har de siste 10 årene vist en rivende utvikling. Selskapene vokser, viser økonomisk vekst og utvikler prosjekter som henter priser, deltar på festivaler og vises verden over.
Filminvest arbeider kontinuerlig med utvikling av regionens audiovisuelle bransje gjennom rådgiving, og ved å sørge for at fondet vokser og kan tilby hjelp med finansiering av prosjekter med sterk regional tilhørighet.


Styre


Støttet av

 Årsmeldinger 2017 / 2016 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011