Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

FilminvestSøk finansieringInvestering

Investering

Filminvest vil vurdere deltagelse i prosjekter som investor, der en vesentlig del av produksjonen har sterk tilknytning til regionen samt utstrakt bruk av regionens audiovisuelle bransje.

Investering gjøres i produksjoner som anses som kunstnerisk og kommersielt interessante. Produksjonens evne til å tilbakebetale investeringen med avkastning vektlegges. Investeringens størrelse knyttes til det omfang av produksjon som gjennomføres i regionen. Produksjonen skal, innen investeringsbeslutning tas, redegjøre for planlagt regionalt forbruk.

–>Les Filminvests retningslinjer for investering


Søknadsprosess

Vi ber alle søkere kontakte administrasjonen direkte ved forespørsler om investering. Søknad rettes i neste omgang til fondets administrasjon via systemet filmsok.no. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på Filmsøk. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn. Alle vedtak fattes av Filminvests styre. Investeringssøknader behandles løpende.

—> Søk finansiering på filmsok.no