Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

FilminvestSøk finansiering

Søk finansiering


Filminvest er et regionalt filmfond som dekker fylkene Trøndelag, Hedmark og Oppland. Fondet har som formål å legge til rette for audiovisuell produksjon i hele regionen. Filminvest skal i hovedsak tilby finansiering til langfilm, større dokumentar- og dramaserier og spillproduksjon. Alle søknader til fondet sendes gjennom Filmsøk.

 


Offentlig tilskudd

Norsk filminstitutt tildeler årlig et statstilskudd til Filminvest på vegne av Kulturdepartementet. Filminvest anvender statstilskuddet til finansiering av film- og spillprosjekter med en sterk forankring i regionen. Filminvest har to årlige søknadsfrister for disse midlene. Filminvest mottok for 2018 kr. 6 155 000,- i statsstøtte.
Vedtaksmøte for søknader levert innen fristen 12. februar avholdes den 23. april.
Neste søknadsfrist er 10. september 2018.
Les mer


Investering

Filminvest vil vurdere deltagelse i prosjekter som investor, der en vesentlig del av produksjonen har sterk tematisk tilknytning til regionen samt utstrakt bruk av regional innspillingsstab og audiovisuelle bransje. Produksjonens evne til å tilbakebetale investeringen med avkastning vektlegges.

Les mer

 


Problemer med Filmsøk?

Du kan bare ta kontakt om du opplever problemer med Filmsøk eller har noen spørsmål. Du kan imidlertid først ta en kikk på vår Q&A, hvor vi svarer på de spørsmålene vi får oftest.

Les mer