Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

AktueltFilminvest


1 2

Siste frist for anmodning av rate og
utbetaling i 2017 er 18. desember.


Publisert 20. november 2017

Filminvest tar ferie fra 22.desember til 2.januar.

Vi ønsker alle en god og fredelig jul!

Del på Facebook Del på Twitter

Neste søknadsfrist for offentlig
tilskudd er 12. februar 2018.


Publisert 10. november 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter.

Skal du søke støtte hos oss?

Skal du søke støtte hos oss, finner du våre søkerveiledninger her.

De er også tilgjengelige i PDF-versjon her:

Søkerveiledning – Tilskudd til utvikling

Søkerveiledning – Tilskudd til produksjon

Søkerveiledning – Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Slik er saksgangen i Filminvest ved offentlig tilskudd

Søknader sendes gjennom Filmsøk.

 

Spørsmål om Filmsøk?

Her er vår Q&A til Filmsøk. Også tilgjengelig i PDF-versjon her.

 

Fristen for søknader om offentlig tilskudd er 12. februar 2018 ved midnatt.

Del på Facebook Del på Twitter


Publisert 9. november 2017

Programmet for bransjesamlingen den 6. og 7.desember er klart!

Vi gleder oss til å samle film-, TV- og spillbransjen på Lillehammer for to dager med nettverksbygging, faglig påfyll og sosialt samvær!

Det blir film-og spillmarked med presentasjoner fra filmskapere og spillutviklere i Hedmark, Oppland og Trøndelag, prisutdeling med rød løper, bobler i glasset og fremheving av noen verdige talenter, en annonsering fra Filminvest, Østnorsk filmsenter og Midtnorsk filmsenter om et stort prosjekt (vi kan ikke røpe detaljene ennå, men det kan få store konsekvenser for spillefilmproduksjonen i regionen), og julebord med god mat og film/spill quiz. Morgenen etter blir det mesterklasse på lyd og musikk i spill og film ledet av Tormod Ringnes (Uhørt/The LIPP) sammen med kollegaer fra Dice/EA Games. Vi avslutter med en eksklusiv førpremiere på Hamar-regissør Henrik Martin Dahlsbakkens nye spillefilm «Rett vest».

Dette blir gøy!

Program_bransjesamling_juletreff-filminvest_pdf_skjerm

Del på Facebook Del på Twitter

Støtte til 10 nye film, TV og
spill prosjekter i regionen


Publisert 27. oktober 2017

Innen årets andre søknadsfrist, den 18. september 2017, mottok fondet 26 søknader på til sammen 6 millioner i støttemidler og 2,9 millioner i investering. Samlet totalbudsjett utgjorde over 69 millioner kroner. Prosjektene som har søkt om støtte har et budsjettert forbruk i regionen på 43,5 millioner kroner.

Selskapet styre hadde tildelingsmøte den 23.10.17 og innvilget 10 av søknadene med til sammen 1,9 millioner kroner i støtte og investeringer på 1 million kroner.

Det var en spennende søknadsbunke med stor bredde. Blant de innvilgede søknadene finner man blant annet barnefilmen My Grandpa is an Alien, en europeisk co-produksjon med Nils Ole Oftebro i hovedrollen, og dokumentarfilmen Golden Dawn Girls, som er tatt ut til hovedkonkurransen den prestisjetunge dokumentarfilmfestivalen IDFA. Vi støtter også utviklingen av et nytt VR spill, oVRshot, fra det voksende spillmiljøet i Steinkjer, og et sjangeroverskridende strategispill, Dwarfheim, fra PineLeaf Studios i Trondheim.

Pressemelding oktober 2017

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest fikk inn 25 søknader til årets
siste søknadsfrist for offentlig tilskudd


Publisert 25. september 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter. Siste søknadsfrist for 2017, var 18.september, og Filminvest fikk inn 25 søknader. Det er en spennende bunke søknader, med alt fra dramaserier for barn, internasjonale co-produksjoner, VR spill, spillefilmer og dokumentarfilmer med internasjonalt potensiale.

Søknadene i denne runden fordelte seg slik:

Det var en samlet søknadssum på offentlig tilskudd på kr 6 062 000. I tillegg ble det søkt om investeringer på totalt kr 2 901 278.

Prosjektene har et samlet budsjett på 69 415 963 kr.

Dette er fordelt slik:

Søknadene på film og dramaserier hadde et samlet budsjett på kr 63 071 563.

Søknadene på spill hadde et samlet budsjett på kr 6 344 400.

Offentliggjøring av tilskudd vil skje i løpet av uke 43

 

 

Del på Facebook Del på Twitter

Nasjonal pitchekonkurranse for
filmskapere med krigsrelatert tematikk


Publisert 11. september 2017

Sparebanken Hedmark støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling til den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet krig og konflikt, fred og forsoning.

KRITERIER
PÅMELDING
HVORDAN FOREGÅR KONKURRANSEN?

 

Del på Facebook Del på Twitter

22 spillutviklere møttes til
spillseminar på Work-Work i Trondheim


Publisert 6. september 2017

I anledning Filminvest sin satsing på den regionale spillbransjen, ble det den 1. september 2017 holdt seminar for spillutviklerne i Trøndelagsregionen.

Filminvest innledet seminaret med en gjennomgang av regelverk og finansieringsmuligheter, både i form av myke utviklingsmidler og investeringer. Deltagerne fikk videre presentert erfaringer ved deltagelse fra både Norsk Filminstitutts årlige Spillkonvent på Klækken og Nordic Games 2017 i Malmø.

Jack K. Wulff, som er Filminvest sin spillkonsulent øste av sin erfaring som spillutvikler i Norge og ga deltagerne en punktvis gjennomgang av hvordan en søker støtte til utvikling av spillprosjekter, hva han som konsulent vektlegger og krever av søknadene.

Etter en kort pause med boller og brus, var det spillutviklernes tur til å presentere, få spørsmål fra salen, samt motta kommentarer på sine prosjekter.
Utviklerne Square Peg Studio AS, Pineleaf AS, PodPal Games AS og Lucidum Studio har alle spennende prosjekter på gang.

Filminvest ser frem til mange gode søknader, som vi kan være med å utvikle, til søknadsfristen den 18. September.

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest holdt
styreseminar i Haugesund


Publisert 6. september 2017

Tema for seminaret var utvikling og langsiktige mål for virksomheten.

Bransje
Styret er bekymret for at en for lav andel av prosjektene som mottar utviklingsstøtte går videre til produksjon. Et langsiktig siktemål bør være at rundt 25% av prosjekt som mottar utviklingstilskudd fra Filminvest, senere kvalifiserer for produksjonstilskudd (investering eller støtte). Det er vesentlig at produsenter som mottar utviklingstilskudd legger tilstrekkelig kapasitet inn på å bringe prosjektet fram mot realisering, både kunstnerisk og finansielt. Styret har forståelse for at prosjekt stopper av ulike grunner, og at det er nødvendig å utvikle flere prosjekt enn de som realiseres, men mener likevel det er uheldig dersom deler av bransjen blir stående fast i utviklingsfasen uten å ta skrittet videre.

Styret ønsker derfor at erfaring fra tidligere prosjekter tillegges vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Målet er at vi skal ha profesjonelle miljø for spillefilm, dokumentar og TV-drama på tvers av regionen. Samtidig vil en tydeliggjøring av spisskompetansen være med å gjøre regionen attraktiv. Profilering av dokumentarer, samt drama og fiksjon for barn og unge, kan være retningsgivende i så måte.

 

Historier
Det er brei enighet om at norsk audiovisuell bransje har behov for flere nyutviklede historier, og for et breiest mulig tilfang av talenter. Filminvest bør ta en aktiv rolle i målsettingen om en mangfoldig bransje, både med hensyn til kjønn og etnisk bakgrunn. I de audiovisuelle utdanningene er det nå en god kjønnsbalanse, og mange av de mest talentfulle historiefortellerne har bakgrunn utenfor Norge. Styret er opptatt av at Filminvest fanger opp disse talentene, og bidrar til at de kommer inn i profesjonelle samarbeidskonstellasjoner.

Styret vil derfor at Filminvest, under ellers like vilkår, prioriterer prosjekter som bidrar til å realisere målet om en bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

I samme møte vedtok styret i Filminvest å innføre krav om å bruke collection agent i prosjekter der fondet investerer 1-en million og mere.

Del på Facebook Del på Twitter

SØKNADSFRIST FOR OFFENTLIG
TILSKUDD ER 18.SEPTEMBER


Publisert 17. august 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter med en sterk forankring i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag. Siste søknadsfristene for 2017, er 18. september.

Informasjon om hva vi støtter og søknadsprosessen finner du her: http://midtnorskfilm.no/filminvest/finansiering/sok-tilskudd/

Del på Facebook Del på Twitter

Utbetaling av rater
før ferien


Publisert 6. juni 2017

Siste frist for utbetaling av rater før sommerferien vil være fredag 30. juni.

Filminvest vil avvikle sommerferier i perioden 1. juli til og med 4. august.

 

Del på Facebook Del på Twitter

1 2