Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

AktueltFilminvest


1 2 3 4

Lillehammerregionen utlyser et tilskudd på 150
000,- til et langfilm- eller serieprosjekt


Publisert 25. oktober 2018

Regionrådet i Lillehammerregionen vil tildele et tilskudd på inntil 150 000,- til et langfilm- eller serieprosjekt i Lillehammerregionen.

 

Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. Tilskuddet skal gå til produksjon. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

 

Søknadsfrist

15. november

 

Krav til søker

Søker må være et produksjonsforetak. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

 

Krav til søknad

Søknad om tilskudd til produksjon sendes til det regionale filmfondet Filminvest via søknadsportalen Filmsøk. Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk.

 

I tillegg til den vanlige produksjonssøknaden må søker gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammerregionen og prosjektets kommersielle potensial. Om selskapet allerede har sendt søknader knyttet til prosjektet i Filmsøk til regionalt fond eller senter, kan disse enkelt danne grunnlaget for innsending av ny søknad.

 

Ta kontakt med Maren Moseng i Filminvest ved spørsmål om Filmsøk, innsending av søknad, krav til utbetaling, rapportering o.l. : maren@filminvest.no / 917 444 36.

 

For spørsmål om prioriteringer, kontakt Øivind Pedersen i Lillehammerregionen: Oivind.Pedersen@lillehammer.kommune.no / 900 97 116.

 

Søknaden behandles av Lillehammerregionen i samråd med Filminvest.

 

Bilde: Fra Lillehammer-filmen De tøffeste gutta (Filmbin, 2013)

Del på Facebook Del på Twitter

Neste mulighet til å søke
tilskudd er i 2019


Publisert 24. oktober 2018

Etter søknadsfristen 24. september er det ingen flere tilskuddsmidler tilgjengelig for 2018. Neste mulighet for å søke tilskudd hos Filminvest er ved neste søknadsfrist i februar 2019.

Dette gjelder alle typer tilskudd. Investeringssøknader behandles derimot løpende. Ta kontakt med administrasjonen om du har et prosjekt du vil at Filminvest skal vurdere for en investering.

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest gir tilskudd
til 9 prosjekter


Publisert 23. oktober 2018

Støtte til 9 nye prosjekter

 

Filminvest har gitt tilskudd til 9 film-, tv- og spillprosjekter fra regionen i årets siste søknadsrunde.

Innen søknadsfristen den 24. september mottok Filminvest 21 søknader med en samlet søknadssum på nesten 8 millioner. Selskapet styre hadde tildelingsmøte den 22. oktober og innvilget 9 av søknadene med til sammen 1 225 000,- millioner kroner i tilskudd.

– Det var høy kvalitet på søknadene i denne runden og vi har måttet foreta tøffe prioriteringer. Vi har med denne tildelingen fordelt alle tilgjengelige tilskuddsmidler for året, men vi oppfordrer søkerne til å komme tilbake med nye søknader i 2019, sier daglig leder Stig Bech.

Det største tilskuddet går til Herlig Film og TV. Selskapet med produsentene André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum i spissen mottar 330 000,- i produksjonstilskudd til kinodokumentaren Radiokameratene. Regissør er Ingrid Ese Folkestad.

To andre dokumentarprosjekter får tilskudd i denne runden. Upnorth Film mottar 220 000,- i utviklingstilskudd til kinodokumentaren Hallelujah med Tonje Hessen Schei på regi. Fabelaktiv mottar 100 000,- til utvikling av en dokumentarserie om Kjell Aukrust: Aukrust – Gud velsigne vår herre. Regi er ved Rune Sæterstøl. Serien skal være klar til 100-årsjubileet for Aukrusts fødsel i 2020.

Filminvest har ellers innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, én dramaserie og ett spill. Se fullstendig tilskuddsliste under.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 56,2 %. I film- og tv-prosjektene er 5 av 8 regissører kvinner og av manusforfatterne er 7 av 8 kvinner.

 

PRODUKSJON AV KINODOKUMENTAR

RADIOKAMERATENE

Produksjonsselskap: Herlig Film og TV AS v/André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum

Regi: Ingrid Ese Folkestad

Manusforfatter: Ingrid Ese Folkestad

Tilskudd: 330 000,-

I Radiokameratene møter vi redaktør Paul Sundnes og de andre i Bygderadio Vest som kjemper med nebb og klør, etter at NRK og de andre store har forlatt FM-nettet for å gå på DAB. For hvordan skal en lokal analog radiostasjon drevet av aldrende radioamatører overleve i skyggen av den digitale radiorevolusjonen? Radiokameratene er en karakterdrevet feelgood dokumentar om livet i lokalradioen.

 

UTVIKLING AV KINODOKUMENTAR/DOKUMENTARSERIE

HALLELUJAH

Produksjonsselskap: UpNorth Film v/Christian Falch

Regi: Tonje Hessen Schei

Manusforfatter: Tonje Hessen Schei

Tildelt: 220 000,-

Hallelujah er en internasjonal featuredokumentar om kristensionisme.

 

AUKRUST – GUD VELSIGNE VÅR HERRE

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Rune Sæterstøl

Manusforfatter: Karsten Fullu

Tilskudd: 100 000,-

Aukrust – Gud velsigne vår herre er en dokumentarserie i tre deler om en av Norges mest folkekjære personer. Kjell Aukrust er kanskje den som har fanget den norske folkesjela best av alle.

 

UTVIKLING AV SPILLEFILM

JENNYS TID

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando og Trine Aadalen Lo

Samprodusent: TMM Produksjon v/Dag Rune Johansen

Regi: Christian Lo

Manus: Linn-Jeanethe Kyed

Tilskudd: 80 000,-

Jennys tid er en underholdende tidsreisefilm om Jenny (12), en jente fra i dag, som nettopp har mista Oldefar – og nå vil Oldemor miste Storgården – Jenny sitt sommerparadis. Jenny blir sendt tilbake til 1930-tallet hvor hun møter sin egen Oldefar som guttunge og avslører en gammel hemmelighet som kan løse familiens problemer – men handlingene hennes i fortiden truer hennes egen eksistens.

 

FRI

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando og Trine Aadalen Lo

Regi: Guro Ekornholmen

Manus: Anniken Fjesme, Guro Ekornholmen

Tilskudd: 100 000,-

Det er sommerferie. Nettene er lange og lyse. Fire jenter skal overnatte i skogen for første gang uten voksne. De trenger å slippe seg fri.

 

INGENTING FORSVINNER

Produksjonsselskap: Spætt Film v/Håvard Wettland Gossé

Regi: Marit Moum Aune

Manus: Elisabeth Matheson

Tilskudd: 100 000,-

Etterretningstjenesten forbereder alliert invasjon i Norge. To søstre risikerer livet for å få informasjonen fram. For å nå målet må den ene søsteren stoppe den andres engasjement.

 

HADELAND

Produksjonsselskap: Smallville Films v/Nicholas Sando og Stein Berge Svendsen

Regi: Ingrid Stenersen

Manus: Ingrid Stenersen

Tilskudd: 120 000,-

Hadeland skal bli en varm og leken spillefilmkomedie. Historien handler om Gunn, Sara og Marie, tre kvinner i et bygdesamfunn, som på hvert sitt vis opplever å ha mislyktes i livet – og med kjærligheten. Når tre politimenn ankommer bygda for å etterforske et smuglernettverk i området, settes derimot livene deres på hodet.

 

 

UTVIKLING AV DRAMASERIER

BELLE

Produksjonsselskap: Spætt Film v/Håvard Wettland Gossé

Manus: Mia Moen Grendal

Tilskudd: 75 000,-

Belle er basert på ekte, grusomme hendelser, og forteller historien om hvordan en norsk-amerikansk kvinne drepte og begravde ektemenn, friere og sine egne barn for å oppfylle drømmen sin om penger og suksess.

 

 

UTVIKLING AV INTERAKTIVE PRODUKSJONER

KLANGM

Produksjonsselskap: Tinimations v/Tom-Ivar Arntzen

Tilskudd: 100 000,-

KlangM er et psykedelisk rytme-actionspill, som blindt strever etter full innlevelse med elektronisk dansemusikk igjennom lynrask kamp. Både touch devices og musa egner seg til denne elektroniske symfonien.

 

Kontaktpersoner:

Pressekontakt: Maren Moseng, 917 44 436

maren@filminvest.no

 

Daglig leder: Stig Bech, 416 01 888

stig@filminvest.no

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest har ansatt ny rådgiver ved
vårt kontor på Lillehammer


Publisert 1. oktober 2018

Tidligere kinosjef ved Lillehammer kino, Mari Nørstegård Tomren, er ansatt i stillingen som produksjons- og informasjonsrådgiver etter Maren Moseng. Mari har lang erfaring fra filmbransjen og kjenner miljøet på Lillehammer godt. Hun tiltrer stillingen i januar.

 

 

Del på Facebook Del på Twitter

Pitchekonkurranse under
Nordiske seriedager


Publisert 20. august 2018

Nordiske seriedager utlyser pitchekonkurranse for dramaserier med frist for innsending 10. sept. Konkurransen er en gyllen mulighet til å få presentert din idé til beslutningstagere. I år kan også nye og uetablerte manusforfattere sende inn sine bidrag. Premien er 25 000,- fra Dramatikerforbundet og individuelle møter med dramasjefene i NRK og TV2.

 

Se full utlysning her: Invitasjon til pitchekonkurranse Nordiske seriedager 2018

Del på Facebook Del på Twitter

Viktige endringer i
søkerveiledningene


Publisert 15. august 2018

Vi har gjort noen presiseringer og endringer i søkerveiledningene for manusutviklingstilskudd, utviklingstilskudd, produksjonstilskudd og samproduksjonstilskudd.

Søkerveiledningene er Filminvests retningslinjer som angir de mulighetene og begresningene som ligger i våre tilskuddsordninger. Det handler om hvem som kan søke støtte og hvilke typer produksjoner man kan søke støtte til. Vi forventer at alle som søker oss om støtte har lest grundig igjennom søkerveiledningen før innsending av søknad.

Neste søknadsfrist er 24. september. Ta kontakt med Maren (maren(a)filminvest.no) om du har noen spørsmål om ordningene.

Del på Facebook Del på Twitter

Ledig stilling: Produksjons- og
informasjonsrådgiver


Publisert 28. juni 2018

Filminvest søker produksjons- og informasjonsrådgiver til vårt kontor på Lillehammer.

 

Selskapets ansvarsområder er å:

 

Arbeidsoppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

Arbeidssted er Lillehammer.
Det vil bli lagt vekt på at søker har fast bosted i Lillehammerområdet.

Fast stilling i 100% med snarlig tiltredelse. Lønn etter avtale.

Selskapet har forsikring og pensjonsordning for sine ansatte.

 

Søknadsfrist: 20. august 2018

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Stig Bech: +47 416 01 888

Skriftlig søknad sendes til fond@filminvest.no.

Om Filminvest AS.

Det regionale filmfondet Filminvest eies av Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt Trondheim og Lillehammer kommuner. Fondet har kontorer på Lillehammer og i Trondheim.

Del på Facebook Del på Twitter

Reisestøtte til New
Nordic Films


Publisert 12. juni 2018

Spillefilmprodusenter i bransjen i regionen kan søke reisestøtte for å delta på New Nordic Films i Haugesund i august. Du kan søke inntil 3000,- . Obs: Du må velge søknadstype «Stipend» i Filmsøk.

Ta kontakt med maren(a)filminvest.no for spørsmål

Del på Facebook Del på Twitter

Sommerstengt


Publisert 12. juni 2018

Filminvest er sommerstengt uke 28, 29, 30 og 31. Siste frist om anmodninger før ferien er 22. juni.

 

Del på Facebook Del på Twitter


Publisert 24. april 2018

Støtte til 9 nye prosjekter

 

Innen årets første søknadsfrist, den 12. februar 2018, mottok fondet 15 søknader på i overkant av 4 millioner i støttemidler. Samlet totalbudsjett utgjorde over 36 millioner kroner. Prosjektene som har søkt om støtte har et budsjettert forbruk i regionen på i overkant av 27 millioner kroner.

 

Selskapet styre hadde tildelingsmøte den 23.04.18 og innvilget 9 av søknadene med til sammen 2 948 000,- millioner kroner i støtte.

 

Blant de innvilgede søknadene finner man blant annet produksjonstilskudd til dramaserien Helium for NRK Super skrevet av Morten Hovland og Trond Morten Venaasen, produsert av Fabelaktiv med Liv Karin Dahlstrøm som regissør. Produksjonstilskudd får også Natalia Malykhinas animerte mini-serie Den vesle grå ulven produsert av Ulven film og Henrik Martin Dahlsbakkens nye spillefilm De fredløse produsert av Filmbros. Blant utviklingsprosjektene finner vi to tilskudd (Syng og Radiokameratene) til selskapet Herlig film og tv på Lillehammer, som er en sammenslutning av de etablerte produsentene André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum.

 

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandelen i søknadsbunken for film- og tv-prosjektene var på 39,5%, mens kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 42%. 5 av 8 regissører er kvinner.

 

PRODUKSJON AV SPILLEFILM

 

DE FREDLØSE

Produksjonsselskap: Filmbros v/Henrik Martin Dahlsbakken

Regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Manus: Henrik Martin Dahlsbakken

Tilskudd: 250 000,-

 

De fredløse er lagt til Hedmark på 1920-tallet og tar for seg det tette samholdet mellom to ensomme landstrykere på søken etter samfunnets aksept, fortalt på bakgrunn av de tragiske omstendighetene som følger i kjølvannet av et mislykket togran.

 

PRODUKSJON AV DRAMASERIE

 

HELIUM

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Liv Karin Dahlstrøm

Manus: Morten Hovland, Trond Morten Venaaen.

Tildelt: 1 000 000,-

 

Helium er historien om Martin (12), og hans ønske om å være så normal som mulig. Det er ikke lett med den familien han har, og når han blir forelsket i den nye nabojenta Delia, og får heliumstemme hver gang han møter henne – så blir det ikke lettere. Martin får hjelp av bestekompisen Petter for å løse utfordringene han står overfor. Serien spilles inn på Hamar og har premiere på NRK Super høsten 2018.

 

DEN VESLE GRÅ ULVEN

Produksjonsselskap: Ulven film v/Natalia Malykhina

Regi: Natalia Malykhina

Manus: Natalia Malykhina

Tilskudd: 500 000,-

 

Den vesle grå ulven er en mini-dramaserie for barn i alderen fra 2 til 6 år og har som mål å stimulere barnas fantasi og kreativitet. I disse animasjonsseriene blir vi med en snill, nysgjerrig og litt naiv ulvunge og vennene hans ut på eventyr i en verden full av drømmer, fantasi, dynamiske hendelser og uventede vendinger. Serien består av fire historier på rim og rytme på fire årstider.

 

UTVIKLING AV SPILLEFILM

 

LUDOLF LEMEN OG SINNASKOLEN

Produksjonsselskap: Sagatoon v/Kristian Kamp

Regi: Kristian Kamp

Manus: Jonny Westernes, Jørn Kolsrud, Johnny Carlsen, Kristian Kamp

Tilskudd: 98 000,-

 

Ludolf Lemen er et animasjonsprosjekt for hele familien. Det handler om Ludolf, den lille Lemen-gutten på Dovre som ikke kan bli sint. Han sendes til Sinnaskolen, der han møter en rekke fargerike lærere og elever. Rektor er den morske Morgan Moskus. Mens Ludolf er der, blir hele Lemen-landsbyen truet med å bli utryddet av den nye jernbanen over fjellet (1928). Ludolf og vennene hans må redde dem!

 

UTVIKLING AV DOKUMENTAR

 

VILLMARKSBARNA PÅ GRØNLAND

Produksjonsselskap: TMM Produksjon v/Hans Petter Sundal

Co-produsent: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Dag Rune Johansen

Tilskudd: 150 000,-

 

Villmarksbarna har vært en populær serie på NRK Super i flere sesonger. Sommeren 2017 var villmarksbarna på Grønland. Der besøkte de bl.a. Siorapaluq og Qaanaaq som er verdens nordligste bosetting. De hadde med seg 2 videokamera, 2 droner, DSLR og GoPro. Til sammen kom de tilbake med nærmere 60 timer opptak som danner grunnlaget for det som skal bli kinodokumentaren om Villmarksbarna.

 

 

SYNG

Produksjonsselskap: Herlig film og tv v/André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum

Regi: Ragnhild Nøst Bergrem

Tilskudd: 250 000,-

 

Syng er en hjertevarm kinodokumentar om demens og om hvordan enkel musikk kan gi demenssyke et mer verdig liv.

 

RADIOKAMERATENE

Produksjonsselskap: Herlig film og tv v/André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum

Regi: Ingrid Ese Folkestad

Tilskudd: 200 000,-

 

Radiokameratene tar oss med til Bygderadio Vest som kjemper med nebb og klør, etter at NRK og de andre store har forlatt FM-nettet for å gå på DAB. For hvordan skal en lokal radiostasjon drevet av aldrende radioamatører greie å overleve i skyggen av den digitale radiorevolusjonen? Radiokameratene er en karakterdrevet feelgood kinodokumentar som hyller dugnadsinnsatsen som blir lagt ned av lokalradioarbeidere over hele landet.

 

GUD VÆRE MED OSS

Produksjonsselskap: Mica film v/Hilde Kristin Kjøs

Regi: Karoline Grindaker

Tilskudd: 200 000,-

 

I 2020 er det 75 år siden krigens slutt. Det er kjent at seierherrene skriver historien. Så kommer ofrenes. Når kan vi fortelle overgripernes historier? Gud være med oss blir en film for kino om hvordan krigen har merket livene til tidligere tyske soldater og hvilke oppgjør de har måttet ta med seg selv som følge av handlingene de var med på. Vil vi noensinne klare å gi de forlatelse?

 

 

UTVIKLING AV INTERAKTIVE PRODUKSJONER

 

WIGGED OUT

Produksjonsselskap: Encircle Games v/ Siw Annabell Hødnebø Espeland

Regissør: Thomas Munthe

Tilskudd: 300 000,-

 

Wigged Out er en humoristisk flerspilleropplevelse som har en unik vri på det ikoniske gym-spillet kanonball. Handlingen foregår på en høgskole i barokken, der spillerne er de typiske stereotypene vi kjenner gjennom popkultur fra dagens høgskoler og universiteter

 

 

 

Del på Facebook Del på Twitter

1 2 3 4