Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

AktueltFilminvestNasjonal pitchekonkurranse for
filmskapere med krigsrelatert tematikk


Publisert 11. september 2017

Sparebanken Hedmark støtter Movies on War med 100 000 kr som gis til manusutvikling til den beste idéen til en spillefilm eller kinodokumentar med temaet krig og konflikt, fred og forsoning.

KRITERIER
PÅMELDING
HVORDAN FOREGÅR KONKURRANSEN?

 

Del på Facebook Del på Twitter

22 spillutviklere møttes til
spillseminar på Work-Work i Trondheim


Publisert 6. september 2017

I anledning Filminvest sin satsing på den regionale spillbransjen, ble det den 1. september 2017 holdt seminar for spillutviklerne i Trøndelagsregionen.

Filminvest innledet seminaret med en gjennomgang av regelverk og finansieringsmuligheter, både i form av myke utviklingsmidler og investeringer. Deltagerne fikk videre presentert erfaringer ved deltagelse fra både Norsk Filminstitutts årlige Spillkonvent på Klækken og Nordic Games 2017 i Malmø.

Jack K. Wulff, som er Filminvest sin spillkonsulent øste av sin erfaring som spillutvikler i Norge og ga deltagerne en punktvis gjennomgang av hvordan en søker støtte til utvikling av spillprosjekter, hva han som konsulent vektlegger og krever av søknadene.

Etter en kort pause med boller og brus, var det spillutviklernes tur til å presentere, få spørsmål fra salen, samt motta kommentarer på sine prosjekter.
Utviklerne Square Peg Studio AS, Pineleaf AS, PodPal Games AS og Lucidum Studio har alle spennende prosjekter på gang.

Filminvest ser frem til mange gode søknader, som vi kan være med å utvikle, til søknadsfristen den 18. September.

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest holdt
styreseminar i Haugesund


Publisert 6. september 2017

Tema for seminaret var utvikling og langsiktige mål for virksomheten.

Bransje
Styret er bekymret for at en for lav andel av prosjektene som mottar utviklingsstøtte går videre til produksjon. Et langsiktig siktemål bør være at rundt 25% av prosjekt som mottar utviklingstilskudd fra Filminvest, senere kvalifiserer for produksjonstilskudd (investering eller støtte). Det er vesentlig at produsenter som mottar utviklingstilskudd legger tilstrekkelig kapasitet inn på å bringe prosjektet fram mot realisering, både kunstnerisk og finansielt. Styret har forståelse for at prosjekt stopper av ulike grunner, og at det er nødvendig å utvikle flere prosjekt enn de som realiseres, men mener likevel det er uheldig dersom deler av bransjen blir stående fast i utviklingsfasen uten å ta skrittet videre.

Styret ønsker derfor at erfaring fra tidligere prosjekter tillegges vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Målet er at vi skal ha profesjonelle miljø for spillefilm, dokumentar og TV-drama på tvers av regionen. Samtidig vil en tydeliggjøring av spisskompetansen være med å gjøre regionen attraktiv. Profilering av dokumentarer, samt drama og fiksjon for barn og unge, kan være retningsgivende i så måte.

 

Historier
Det er brei enighet om at norsk audiovisuell bransje har behov for flere nyutviklede historier, og for et breiest mulig tilfang av talenter. Filminvest bør ta en aktiv rolle i målsettingen om en mangfoldig bransje, både med hensyn til kjønn og etnisk bakgrunn. I de audiovisuelle utdanningene er det nå en god kjønnsbalanse, og mange av de mest talentfulle historiefortellerne har bakgrunn utenfor Norge. Styret er opptatt av at Filminvest fanger opp disse talentene, og bidrar til at de kommer inn i profesjonelle samarbeidskonstellasjoner.

Styret vil derfor at Filminvest, under ellers like vilkår, prioriterer prosjekter som bidrar til å realisere målet om en bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

I samme møte vedtok styret i Filminvest å innføre krav om å bruke collection agent i prosjekter der fondet investerer 1-en million og mere.

Del på Facebook Del på Twitter

SØKNADSFRIST FOR OFFENTLIG
TILSKUDD ER 18.SEPTEMBER


Publisert 17. august 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter med en sterk forankring i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag. Siste søknadsfristene for 2017, er 18. september.

Informasjon om hva vi støtter og søknadsprosessen finner du her: http://midtnorskfilm.no/filminvest/finansiering/sok-tilskudd/

Del på Facebook Del på Twitter

Utbetaling av rater
før ferien


Publisert 6. juni 2017

Siste frist for utbetaling av rater før sommerferien vil være fredag 30. juni.

Filminvest vil avvikle sommerferier i perioden 1. juli til og med 4. august.

 

Del på Facebook Del på Twitter

VÅRENS TILDELINGER
FRA FILMINVEST


Publisert 17. februar 2017

25 søknader ble vurdert på Filminvests styremøte 3.april, og av disse fikk 8 spillefilm-, dokumentar- og tv-prosjekter tildelinger på til sammen 1,57 millioner. Listen over de spennende prosjektene som er på vei fra Trøndelag og Innlandsregionen kan du lese i pressemeldingen her.

Pressemelding 5 April 2017. Tildelinger

 

Har du problemer med å vise nettsiden vår?

Vi har nettopp gjort en del arbeid på nettsidene som kan føre til at noen får opp deler av den gamle nettsiden når de går inn på sidene våre. Om dette er et problem hos deg, forsøk å tømme hurtiglageret/cachen på nettleseren din før du lukker nettleseren og forsøker å åpne den på nytt. Da skal nettsiden vår vises på riktig måte når du går inn på den igjen.

 

Skal du søke støtte hos oss?

Skal du søke støtte hos oss, finner du våre søkerveiledninger her.

De er også tilgjengelige i PDF-versjon her:

Søkerveiledning – Tilskudd til utvikling

Søkerveiledning – Tilskudd til produksjon

Søkerveiledning – Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent

Slik er saksgangen i Filminvest ved offentlig tilskudd

 

Søknader sendes gjennom Filmsøk.

 

Spørsmål om Filmsøk?

Her er vår Q&A til Filmsøk. Også tilgjengelig i PDF-versjon her.

 

Fristen for søknader om offentlig tilskudd er 19. februar ved midnatt.

 

Relevante linker og dokumenter for tilskuddsordningene

 

 

 

 

 

Del på Facebook Del på Twitter

1,5 millioner så filmer fra
Trøndelag og Innlandet i 2016


Publisert 27. januar 2017

Filminvest har vært involvert i finansieringen av seks norske filmer på kino i 2016. Totalt har over 1,5 millioner publikummere sett filmene som er spilt inn i ulike deler av storregionen Trøndelag og Innlandet.

Daglig leder i Filminvest, Stig Bech, er stolt over at regionen har fått så bred eksponering i året som har gått:

«Målet til Filminvest er å tilrettelegge for filminnspilling i Trøndelag og Innlandet, så det er klart at vi er godt fornøyde med det kinoåret vi har lagt bak oss. Hele 6 premierer og over 1,5 millioner norske publikummere er til å juble av!»

Asylkomedie og raske biler

Asylkomedien ”Welcome to Norway” ble spilt inn med trønderske filmarbeidere og trønderen Rune Denstad Langlo i registolen. Filmen ble sett av over 55 000 nordmenn på kino og er nå å se på kinoer ute i Europa. ”Børning 2” filmet 3 uker på Oppdal og nærmere 440 000,- nordmenn har så langt latt seg lokke til kinosalene.

Birkebeinere, grottedykk & Oscar-sjanser

Innlandet har fått mye eksponering på kinolerret i år. Først ut var ”Birkebeinere” som har gjort mye av innspillingen på Sjusjøen i Ringsaker og på Maihaugen på Lillehammer. Over 270 000,- nordmenn så filmen på kino i 2016. Filmen ble produsert av Paradox med lillehamringen Finn Gjerdrum i spissen. Maihaugen var også location for innspillingen av ”Løvekvinnen”, som i tillegg la noe av innspillingen til Brøttum i Ringsaker. Over 40 000,- publikummere løste billett på kino. Actionthrilleren ”Cave” tok med publikum på klaustrofobisk grottedykking i Jotunheimen. Hamar-selskapet Filmbros sto bak filmen, med hamarsingen Henrik Martin Dahlsbakken på regi. I overkant av 22 000,- så filmen på kino i Norge, og den har senere blitt solgt 30 land verden over.

Størst suksess i 2016 gjorde imidlertid ”Kongens nei”, som hittil er sett av over 700 000,- på norske kinoer. ”Kongens nei” har gjort store deler av innspillingen i Elverum, Hamar og Trysil. Filmen er produsert av lillehamringen Finn Gjerdrum og selskapet Paradox. Filmen er også på kortlisten til Oscar-nominasjon for beste ikke-engelskspråklige film.

 

Pressemelding 16. januar 2017.

Bilde: Cave (Filmbros, 2016)

Del på Facebook Del på Twitter

Søkerveiledninger er
nå publisert


Publisert 27. januar 2017

Fra 1. januar 2017 anvender ikke Filminvest lenger et eget regelverk for forvaltning av offentlige midler, men henviser i stedet til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon(31.10.2016) Filminvest har utarbeidet egne søkerveiledninger i den forbindelse.

Del på Facebook Del på Twitter