Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filminvest er et regionalt investeringsfond for film og spill som dekker fylkene Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Neste søknadsfrist for søknader om offentlig tilskudd er 24. september. 

Kontakt

E-post: fond@filminvest.no

Telefon: + 47 483 85 260