Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filminvest er et regionalt investeringsfond for film og spill som dekker fylkene Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Til info: Filminvest er sommerstengt i uke 28, 29, 30 0g 31. Siste frist for anmodning om rateutbetalinger før sommeren var 22. juni. 

Neste søknadsfrist for søknader om offentlig tilskudd er 24. september. 

Kontakt

E-post: fond@filminvest.no

Telefon: + 47 483 85 260