Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Utlysning kull 2 FilmLab NorgeAktueltUtlysning kull 2 FilmLab Norge


Utlysning kull 2
FilmLab Norge


Publisert 21. juni 2017

FRIST 6. august 2017

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen.

For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to. Et team kan bestå av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Vi ønsker oss historier fra hele landet og fra begge kjønn. FilmLab er åpent for filmskapere fra hele Norge.

Søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadsfristen for å delta i neste runde av programmet er 6. august og første samling kull 2 vil gjennomføres 28. september til 1. oktober 2017. Sett dere godt inn i retninglinjene før dere sender inn søknaden. Søknaden sendes via Filmsøk.no.

Deltakere søker seg inn i programmet med et lengre prosjekt (f. eks. spillefilm eller dramaserie). Gjennom fem laboratorier vil man utvikle og produsere en kortfilm basert på prosjektet teamet søkte seg inn med. I tillegg til labene vil hvert enkelt team motta produksjonstilskudd til kortfilmen og individuell veiledning. Resultatet er en selvstendig kortfilm som skal synliggjøre filmskapernes visjon, stemme og talent.

Etter at kortfilmen er ferdigstilt skal deltagerne bruke erfaringene fra kortfilmproduksjonen til å videreutvikle prosjektet de søkte seg inn med frem mot en pitch for relevante bransjeaktører og samarbeidspartnere. Pitchen skal sammen med kortfilmen brukes som en døråpner og et springbrett for videreutvikling av det lengre prosjektet etter endt forløp.

Programmet er for filmskapere som allerede har resultater å vise til, har en filmutdanning eller har produksjonserfaring og/eller relevant bransjeerfaring.

Har du spørsmål? Ta kontakt med marit@midtnorskfilm.no eller prosjektleder Anders Fristad Rudolph, anders@mediefabrikken.com

Talent Norge støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. I gjennomføringen av kull 2 er disse midlene matchet med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge.

FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk Filmsenter, i samarbeid med regionale filmsentre. Akershus fylkeskommune er prosjekteier.

 

 

Del på Facebook Del på Twitter