Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Frist for innmelding Den kulturelle skolesekkenAktuelt

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 51 52 53 54 55 56

Frist for innmelding Den
kulturelle skolesekken


Publisert 8. november 2011

1. desember er det igjen frist for å melde inn prosjekter til Den kulturelle skolesekken i Trøndelag. Har du en film som passer for en av målgruppene 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. 8.-10. klasse eller videregående skole, eller et idé til et spennende opplegg om levende bilder? Meld det inn! NB! Det er tre ulike steder å melde inn til i vår region (se nedenfor). Om du lurer på noe eller trenger noen å diskutere ideer med – ta kontakt med Marit på marit@midtnorskfilm.no / 986 30 060.

DKS Nord-Trøndelag:
http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=9241&cid=5848#nordtrondelag
DKS Sør-Trøndelag:
http://www.dkstrondelag.no/pub/trondelag/main/?aid=8103&cid=118#trondelag
DKS Trondheim:
http://www.trondheim.kommune.no/skolesekken/

Del på Facebook Del på Twitter

Below ZERO – Call
for Projects


Publisert 3. november 2011

Filmskapere inviteres til å melde på sine dokumentarfilmprosjekter til finansieringsforumet Below ZERO.

Forumet finner sted under TIFF, 18-21. januar, og gir utvalgte kandidater mulighet til å pitche sine prosjekter til internasjonale filmfond og tv-kanaler. European Documentary Network (EDN) velger ut prosjekter og modererer forumet.
Kravet til filmprosjektene er at de skal fokusere på liv og forhold nord for Polarsirkelen. Filmskapere fra hele verden er velkommen til å søke. Fra påmeldte prosjekter vil 10-12 bli valgt ut til forumet. Prosjekter med internasjonalt potensial blir prioritert.
Se full utlysningstekst hos http://www.edn.dk
Frist for påmelding: 28. november 2011.

Del på Facebook Del på Twitter

Filmfaglig
aften


Publisert 25. oktober 2011

Hver 2. tirsdag i mnd er det ”Filmfaglig aften” i Magistratsalen på Trondheim Folkebibliotek.
Bransjesamlingene på biblioteket har vist seg å være en suksess. Full sal hver gang.
Vidar Dahl deler rått, uklippet og med kjærlighet tanker om veien til anerkjennelse. Han setter søkelys på hvordan vi sammen skal komme opp og frem.
Vidar informerer også om vårt bransjeråd.

VIDAR DAHL, Eit Fett Liv, er manusforfatter og regissør. Hans samarbeide med Klipp og Lim de senere år har resultert i at bl.a filmene Visdom og Erkjenning har satt sine spor på festivalkartet. Og fortsetter å gi avtrykk. I høstens tildelingsrunde fikk samarbeide mellom produsent og manusforfatter ytterligere anseelse gjennom støtten til kortfilmen Byttedagen.

Dato: tirsdag 8. november
Tid: 19.00
Sted: Magistratsalen Trondheim Folkebibliotek
Åpent for alle. Gratis. Gled dere!
Vi går samlet til Ni Muser etter samlingen.

Del på Facebook Del på Twitter

Klipper Vidar
Flataukan


Publisert 25. oktober 2011

BESØK AV KLIPPER VIDAR FLATAUKAN
Midtnorsk filmsenters postproduksjonsforum møtes 2. november. Tema denne gang er KLIPP- Denne dagen er forumet åpent for alle og vil være interessant også for regissører og produsenter.

Vi får besøk av klipper Vidar Flataukan. Flautaukan har bla klippet «Sønner av Norge», «Hodejegerne»og «Mannen som elsket Yngve». For sistnevnte har han vunnet både Amanda og Kanonprisen for beste klipp.
Vidar skal fortelle om spillefilmklipping, om hvordan scener utvikler seg fra klipp til ferdig film, og kommer til å vise frem noen eksempler bl. a. fra «Hodejegerne».

Dato: Onsdag 2. november
Tid: 18.00
Sted: Midtnorsk filmsenter
Åpent for alle. Gratis

Del på Facebook Del på Twitter

GRØNNSKJERM for unge
talentfulle filmskapere


Publisert 20. oktober 2011

Grønnskjerm inviterer unge talentfulle filmskapere til å sende inn sine verk til uformell kortfilmvisning, etterfulgt av paneldebatt.

Grønnskjerm er en visningsarena for mainstream til underground/independent
filmskaping i Norge. Det skal være visning av filmer som representerer grasrota av
unge norske filmskapere mellom 17-35 år, både fra forskjellige årskull på filmskoler i inn- og utland samt uavhengige filmselskap.
Det fokuseres på å promotere ung film og talenter som kommer sammen for å
gjøre hverandre bedre. Det settes krav til profesjonalitet og kvalitet på filmene
som skal vises.

Neste visning er 2. November. kl 18:30- 20:15 på Cinemateket i Oslo
Filmens Hus
Dronningens gate 16

0152 Oslo Innsendingsfrist 28.Oktober 2011

Regissør Eva Dahr og Midt-Norges konsulent Kalle Løchen er i panelet.

Del på Facebook Del på Twitter

Tildelinger
høsten 2011


Publisert 18. oktober 2011

De eksperimentelle kortfilmene Material, Nietzches Gud og Katalina er tre av filmene som har fått støtte fra Midtnorsk Filmsenter høsten 2011. De skal lages av henholdsvis den anerkjente billedkunstneren Yngve Zakarias Leirdal, Onur Genc, en ny gren på fiksjonstreet i Trøndelag og den talentfulle Line Klungseth Johansen. Sistnevnte i samarbeid med Helmet. I tillegg har animasjonsmesteren Kine Aune fått støtte til sin kortfilm Den magiske tiden.

Dokumentarfilmene som er støttet belyser alt fra historisk materiale, Sør-Samisk kultur, krigstraumer, enlger, protoner og elektroner og en film om Malis mamma.

Totalt innen søknadsfristen 15 september kom det inn 42 søknader fra 32 ulike søkere. Totalt tilskudd som deles ut for produksjon og utvikling høsten 2011 er 2 895 000.
Styret i Midtnorsk Filmsenter vedtok på styremøtet mandag 17 oktober å gi følgende prosjekter støtte. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

INDIA på
film


Publisert 28. september 2011

INDIA PÅ FILM
2.-8. oktober

Prosjektet India på film er et samarbeid mellom Institutt for kunst- og medievitenskap (NTNU), Cinemateket i Trondheim, Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival og Trøndelag Senter for Samtidskunst.

For mange er indisk film synonymt med Bollywoods musikaler. Bollywoodfilmen er imidlertid bare en del av det enorme filmproduksjonssystemet i India. Indisk film produseres i stort omfang, og med stor variasjon, også utenfor dette systemet. Med en årlig produksjon på over 1000 spillefilmer fordelt på over 20 språk, utgjør den indiske filmen et mangfold som reflekterer landet for øvrig: spektakulære sjangerblandinger, eskapisme, sosialrealisme, dokumentar- og eksperimentfilm er noen av stikkordene. I tillegg har stadig flere utflyttede indiske filmskapere markert seg internasjonalt de senere årene.

Ved hjelp av en omfattende filmvisningsdel, utstilling med indiske filmkunstnere og et større filmfaglig symposium, vil INDIA PÅ FILM rette oppmerksomheten mot mangfoldet i indisk film og hvordan India presenteres på film.

Det er flere filmvisninger pr dag i Nova kinosenter. Alle forestillinger før kl 16 er gratis, men ettermiddagforestillngene koster kr 50. Symposiet India på film arrangeres på Dokkhuset 5. oktober. Også dette arrangementet fri inngang.

Program finner dere her:
http://www.ntnu.no/ikm/india-2011

Del på Facebook Del på Twitter

Nasjonal
manusutvelgelse


Publisert 19. september 2011

US/Norway Film Development Project er et innovativt internasjonalt produksjonssamarbeid med målsetning om å utvikle 2-3 kommersielt levedyktige spillefilmer for verdensomspennende distribusjon innen utgangen av 2014.

Et uavhengig amerikansk produksjonsteam bestående av Brandi Savitt (Senza Pictures) og Lisa G. Black (Garnet Girl LLC), vil sammen med det Oscarnominerte manuskollektivet Hawk Ostby og Mark Fergus, i løpet av det kommende året kobles opp mot norske produsenter. Dette for å utvikle og på sikt realisere flere norske historier i Norge som så distribueres mot et internasjonalt marked.

Senza Pictures er et utviklings-/produksjonsselskap innen film, tv og digitale medier, som skaper, produserer og markedsfører originalt innhold for et internasjonalt publikum. Garnet Girl LLC spesialiserer seg på kobling av privat kapital inn mot kreative prosjekter med et nisjefokus på internasjonale samproduksjoner.

Manusutvelgelse:
Regionale filmsentre lanserer nå en nasjonal manusjakt, hvor vi leter etter sterke norske filmhistorier med internasjonal appell som kan passe inn i konseptet.

Gjennom 2 grundige utvelgelsesprosesser, vil 2-3 manus bli plukket ut i samarbeid med prosjektets amerikanske partnere. Den første utvelgelsen vil foregå på regionalt nivå, før de beste regionale historiene velges ut på landsbasis.

Søknader rettes mot regionale filmsentre. Behandling foretas i forhold til de ulike sentrenes retningslinjer, samt med bakgrunn i prosjektets listede kriterier (se under).

Utviklingsprosess
Forfattere og produsenter bak de utvalgte prosjektene vil inngå i en utviklingsprosess med de amerikanske produsentene og de anerkjente manusforfatterne Mark Fergus og Hawk Ostby, som bla har skrevet de internasjonale suksessfilmene CHILDREN OF MEN, IRON MAN 1 og COWBYS & ALIENS.

Prosjekter uten produsent som tas videre, må knyttes til en norsk produsent.
Mot slutten av utviklingsperioden, inviteres forfattere og produsenter til en 7 dagers ”script polishing summit” som tenkes gjennomført i tilknytning til den norske filmfestivalen neste år. Denne vil ledes av Fergus og Ostby.
En delmålsetning er at prosjektene kan utvikles som en norsk-amerikansk samproduksjon, med tanke på oppfinansiering for ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

Kriterier
§ Prosjektet må ha norsk(e) manusforfatter(e)
§ Manuset må kvalifisere for støtte i det regionale filmsenteret det søkes opptak gjennom
§ Manus godtas på norsk/samisk eller engelsk, men alle bidrag må leveres med engelsk synopsis og loggline.
§ Alle manus må kunne oversettes til engelsk, dersom de leveres på norsk/samisk.
§ 1. utkast aksepteres (manusene er ment videreutviklet i prosjektet).
§ Manus må bestå av en norsk historie, – kulturelt aspekt og/eller – hovedlokasjon
§ Prosjektet må passe inn i en budsjettramme på maksimalt 8 millioner USD
§ Historien må kunne appellere universelt og ha internasjonalt markedsføringspotensiale
§ Kun langfilmmanus aksepteres
§ En forfatter/produsent kan levere inn mer enn ett manus

Søknadsfrister
3. oktober:
Frist for innlevering av synopsis og loggline. NB! For deltakere som ikke har manus underveis, men som vil undersøke om en ide er aktuell før igangsetting av skrivingen.
29. november: Frist for innlevering av manus. (1. utkast godtas. Norsk/samisk eller engelsk). Alle manus leveres med engelsk synopsis og loggline.

Arrangører og kontaktpersoner:
Filmkraft Rogaland (senter og kommisjon)
Ingunn Myklevoll Sjøen
51 51 69 72 / 971 36 738
sjoen@filmkraft.no
www.filmkraft.no

Internasjonalt Samisk filmsenter
Anne Lajla Utsi
907 555 74
annelajla@isf.as
http://isf.as/

Midtnorsk filmsenter
Elin Kristensen
73 51 55 50 / 902 49 124
elin@midtnorskfilm.no
http://midtnorskfilm.no/filmsenter/

Sørnorsk filmsenter
Mette Gundersen
915 64 057
post@sornorskfilm.no
http://www.sornorskfilm.no/

Vestnorsk filmsenter/ Vestnorsk filmkommisjon
Irmelin Nordahl
55 56 09 05 / 918 84 282
irmelin.nordahl@vestnorskfilm.no
http://www.vestnorskfilm.no/

Østnorsk filmsenter
Inge Tenvik
928 05 250
it@film3.no
http://www.ostnorskfilm.no/

Amerikanske partnere:
Senza Pictures
Brandi Savitt
+1 (212) 334-3577
info@senzapix.com
http://senzapix.com/

Garnet Girl LLC
Lisa G. Black
+1 (302) 388-1036
info@garnet-girl.com
http://www.garnet-girl.com/

Mark Fergus og Hawk Ostby (kontaktes ikke)

Spørsmål?
Spørsmål rettes til det regionale filmsenteret du ønsker å søke gjennom.
De som ikke har et regionalt filmsenter å søke gjennom i sin region eller hvis filmregion ikke deltar i prosjektet, kan ta kontakt med de øvrige sentre for å høre om muligheter for deltakelse.

Produsenter kan også ta direkte kontakt med Senza Pictures og Garnet Girl LLC.

Del på Facebook Del på Twitter

Ramaskrik


Publisert 18. september 2011

Ramaskrik Oppdal – Norges skumleste filmfestival!

27. – 29. Oktober 2011 arrangeres Ramaskrik Oppdal, den første av det som skal bli en årlig begivenhet i regionen, unik i sitt slag. Den første sjangerfestivalen for sci-fi, skrekkfilm og fantasy i vår landsdel skal trekke lokalt, regionalt, og nasjonalt publikum til Oppdal for 3 dager med skrekk og gru. Festivalen tar sikte på presentere et bredt utvalg av både helt ferske filmer fra inn og utland, gjensyn med gamle klassikere, samt noen glemte perler.

I tillegg til et godt program av langfilm ønsker vi å invitere lokale filmskapere til å vise sine kortfilmer i festivalen. Filmene må selvsagt være riktig i forhold til sjanger, men utover det så er vi åpne for det meste. Vi må selvsagt ta et forbehold om at vi får det til i forhold til lenge på filmer, antall filmer og programmering for øvrig, men ta kontakt så ser vi hva vi får til.

Hvis du har en film du mener vi bør vise, send litt info til wilhelm@ramaskrik.net.

Håper vi sees på Oppdal!

Del på Facebook Del på Twitter

Min elskede


Publisert 10. september 2011

I regi av FiFF – Femmina internasjonale filmfestival vises dokumentarfilmen MIN ELSKEDE, om Jan Henry T. Olsen og Laila Lanes.

Kjærlighet er en uimotståelig kraft som ryster oss når den først tar tak – kanskje i enda større grad når den treffer oss i moden alder. Alvorlig sykdom kan slå ned like heftig og like plutselig som kjærligheten og oppleves spesielt sterkt når den rammer tidlig i et livsløp

Sted: Verdal kino
Tid 17.00
Dag: 24 og 25 september

Om regissøren:
Hilde Korsæth (46) fra Levanger, har lang erfaring innenfor dokumentarfilm som fotograf, regissør, klipper og produsent. Hun har jobbet mange år i NRK og har siden 2000 vært uavhengig dokumentar-filmskaper med oppdrag for norske og utenlandske TV-kanaler og filmprodusenter. Med base i Tromsø har hun et særlig fokus på historier fra nordområdene.

Del på Facebook Del på Twitter

1 51 52 53 54 55 56