Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filmkoordinator ansatt for Mid Nordic Film RegionAktuelt

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 48 49 50 51 52 56

Filmkoordinator ansatt for Mid
Nordic Film Region


Publisert 22. juni 2012

Midtnorsk Filmsenter har ansatt Kjersti Greger som filmkoordinator i Interreg-prosjektet Mid Nordic Film Region.

Kjersti kommer opprinnelig fra Trondheim, men har de ti siste årene hatt sitt virke i Danmark og Sverige.

Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for den anerkjente dokumentarfilmsklubben Doc Lounge i Malmø og prosjektlederstilling ved den regionale kortfilmfestivalen Pixel i Skåne som drives av Film i Skåne. Kjersti har hatt flere oppdrag ved Film i Skåne, blant annet som filmkonsulent innen mediepedagogikk.

Hun er utdannet kreativ produsent ved Malmö Högskola og har blant annet studert filmproduksjon ved European Film College i Danmark.

Kjersti vil gjennom Interregprosjektet Mid Nordic Film Regin få ansvar for å markedsføre regionen som filminnspillingsted og bidra til å utvikle Trøndelag, Jämtland og Västernorrland som filmregion. Hun starter i jobben 6. august og kan etter denne datoen nåes på e-post: kjersti@midnordicfilm.com

Del på Facebook Del på Twitter

TMM på siste
bransjesamling før
sommeren


Publisert 8. juni 2012

Møte med TMM, kortfilmvisning og evaluering av tilskuddsordningen ved filmsenteret står på agendaen på bransjesamlingen 12. juni. Film- og TV- produksjonsselskapet TMM Produksjon er blant selskapene med lengst fartstid i Midt-Norge. De kommer for å fortelle om hvilke produksjoner de jobber med, samt mål og visjoner for framtiden. I tillegg vil de orientere om samlokaliseringsprosjektet «Filmfabrikken» på Røstad i Levanger.
Minimalen
Minimalen viser kortfilm.
Tilskuddsordningene ved Midtnorsk Filmsenter
Vi er i gang med en evaluering av tilskuddsordningene ved filmsenteret og ønsker innspill fra bransjen på følgende spørsmål:
Hva skal man kunne søke støtte til?
Krav til søkeren – hvem skal kunne kan søke hos Midtnorsk Filmsenter?
Krav til søknadene – på hvilket grunnlag skal prosjektet vurderes?
Hvilke krav til dokumentasjon og rapportering bør stilles til prosjekter som mottar tilskudd?
Håper så mange som mulig kan komme på denne siste bransjesamlingen før sommeren.
Vi rusler tradisjonen tro til De Ni Muser etter samlingen.
Dag: Tirsdag 12. juni
Tid: 19:00
Sted: Magistratsalen Trondheim Folkebibliotek
Del på Facebook Del på Twitter

Stilling ledig som
filmkoordinator


Publisert 4. mai 2012

Midtnorsk Filmsenter søker medarbeider i 100 % stilling som filmkoordinator i Interregprosjektet Mid Nordic Film Region. Prosjektet er et samarbeid mellom Trøndelag, Jämtland og Västernorrland i Sverige. Målet med prosjektet er å utvikle filmbransjen i regionen og koble sammen film og turisme. Filmkoordinatoren vil få ansvaret for å markedsføre regionen som filminnspillingssted og etablere samarbeid med aktører innen turisme og markedsføring.

Følgende egenskaper og erfaringer vil være en forutsetning i denne jobben:
– Erfaring fra eller kjennskap til filmproduksjon
– Erfaring med prosjektarbeid
– Evne til god kommunikasjon skriftlig og muntlig
– Gode språkkunnskaper, engelskkunnskaper forutsatt
– Evne til å jobbe selvstendig
– Gode samarbeidsevner

Stillingen er ett 2-årig heltids engasjement som løper fra august 2012 til august 2014. Stillingen rapporterer til daglig leder og styringsgruppen i Interregprosjektet Mid Nordic Film Region. En del reising må påberegnes.

Arbeidssted er Trondheim. Lønn etter avtale. For nærmere opplysninger, kontakt daglig leder Solvor Amdal på e-post: solvor@midtnorskfilm.no eller telefon: 95 20 02 47.

Skriftlig søknad sendes på e-post til post@midtnorskfilm.no innen mandag 21. mai.

 

Logo Interreg

STILLINGSBESKRIVELSE

Rapportering:
Stillingen rapporterer til daglig leder for Midtnorsk Filmsenter og styringsgruppen for Interregprosjektet Mid Nordic Film Region

Ansvarsområder:
• Markedsføre Trøndelag, Jämtland og Västernorrland som lokasjon for filmproduksjon på festivaler og markeder i samarbeid med Midtnorsk Filmfond, The Norwegian Film Commission, Scandinavian Locations, Association of Film Commisioners International (AFCI) og European Film Commission Network (EUFCN)
• Etablere samarbeid med offentlig og private aktører innenfor turisme og markedsføring i regionen
• Etablere samarbeid med aktuelle leverandører til filmindustrien(overnatting, transport, catering, utstyr- og tjenesteleverandører)
• Kartlegge og følge opp aktuelle produksjoner og produsenter i samarbeid med Midtnorsk Filmfond (filmfestivaler, bransjesamlinger, lokasjonsbesøk, direkte kontakt med aktuelle produsenter)
• Videreutvikle nettsidene Mid Nordic Film Region og Bransjeregisteret (se www.midtnorskfilm.no)
• Bistå i gjennomføringen av bransjeutviklende tiltak i prosjektet Mid Nordic Film Region
• Ansvar for prosjektbudsjett og rapportering til Interreg
• Medvirke til et godt samarbeidet i prosjektgruppen for prosjektet Mid Nordic Film Region

Ønsket erfaringsbakgrunn:
• Erfaring fra eller kjennskap til filmproduksjon
• Erfaring med profileringsarbeid eller markedsføring
• Gode språkkunnskaper, engelskkunnskaper forutsatt
• Kunnskap om prosjektledelse
• Kunnskap om offentlig forvaltning
• Høyere utdanning

Personlige egenskaper:
• Evne til å tenke strategisk
• Strukturert og organisert
• Gode samarbeidsevner
• Evne til god kommunikasjon skriftlig og muntlig
• Evne til å jobbe selvstendig og klare et ofte betydelig arbeidspress

Vi tilbyr:
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger

Interregprosjektet Mid Nordic Film Region har som ambition att kompetensutveckla filmare och filmarebetare, utveckla branschen i regionen, att koppla samman film och turism,
samt att skapa förutsättningar för producenter att etablera sig i regionen.
Det overordnede målet med prosjektet er å utdanne regionale filmarbeidere til å
kunne arbeide på faktiske produksjoner. Da må det sørges for at produksjonene
kommer, samtidig som prosjektet utvikler de ressursene som etterspørres og
synliggjør resultatene ved aktiv markedsføring.
Interregprojekt Film Commission Jämtland-Tröndelag 2008-2011 banade vägen
för filminspelningar i regionen och satte Jämtland och Tröndelag på kartan för
intressanta filmmiljöer. Mid Nordic Film Region innefattar även Västernorrlands
län och vi får härmed en filmregion som sträcker sig från kust till kust med fler
locations, fler filmarbetare och bättre tillgång till teknik.

Del på Facebook Del på Twitter

Filmarbetarutbildning
i Østersund


Publisert 25. april 2012

Filmpool Jämtland i Østersund tilbyr praksisplasser på langfilminnspilling fra 21. mai til 15. juni.

Kurset er en del av prosjektet Mid Nordic Film Region som er et Interregfinansiert samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag og Jämtland og Västernorrland i Sverige. Mid Nordic Film Region har som ambition att kompetensutveckla filmare och filmarebetare, utveckla branschen i regionen, att koppla samman film och turism, samt att skapa förutsättningar för producenter att etablera sig i regionen.

Kurset er en handgriplig utbildning som består av professionellt handledd praktik under en långfilmsinspelning. Alla delar leds av etablerade filmarbetare och handledarna följer deltagarna genom hela processen.
Deltagarna delas upp i filmproduktionens olika funktioner:

Kamera/Foto/Scripta
Kostym/Mask
Scenograf/Attribut
Produktion/Logistik/Catering.

Kursen vill betona filmproduktionens teamarbete. Deltagarna ges insyn i och uppmuntras at samarbeta utanför sina respektive funktioner, i den mån det gynnar processen. Deltagarna får en övergripande förståelse för filmproduktionens processer inom alla avdelningar och en praktisk yrkeserfarenhet inom en av avdelningarna.

Information om utbildningen; kontakta Eva Aspling 070 3010593 eva.aspling@filmpooljamtland.se
Sista dag för intresseanmälan är den 5/5
Träff för praktikanter den 7/5 kl 10.30 i Östersund/Filmpool Jämtland
Utbildningen pågår 21. mai til 15. juni (eventuell förlängning til 22. juni 2012)
Utbildningsort Östersund

Del på Facebook Del på Twitter

THE EXORSIST VEKKER
OPPSIKT VERDEN OVER


Publisert 13. april 2012

Gammaglimt AS får meget stor oppmerksomhet fra hele verden etter at teaseren på deres dokumentarfilm The Exorsist ble sluppet.

”Alt fra viktige filmblogger til Huffington Post, Daily Mail, Expressen, Dagbladet…du finner faktisk teaseren dubba på kinesisk! Særlig i Øst-Europa har interessen vært stor, men også veldig mye fra USA”
forteller Christian Falch.
Du kan se teaseren og lese et utvalg fra verdenspressen her. www.theexorcistdoc.com
Du kan også følge dem på facebook.

”Eksorsisten i det 21 århundre” gir seeren ett innblikk i det ukjente og uhyggelige eksorsismeritualet i den katolske kirke. Filmen undersøker fenomenet fra Italia til Colombia, via Spania, USA, Israel, Japan og Norge.
Vi møter en av de få eksorsister i Europa, Josè Antonio Fortea. Han reiser verden rundt på oppdrag fra den katolske kirke for å opplyse massene om demonisk besettelse.

Produsent er Christian Falch, regissør Fredrik Horn Akselsen og klipper Anders Teigen.

Del på Facebook Del på Twitter

OSCAR-HJELP TIL
NORSK FILM


Publisert 13. april 2012

Fire norske filmhistorier er valgt ut å delta i et unikt norsk-amerikansk utviklingssamarbeid. Det Oscar- nominerte manuskollektivet Mark Fergus og den utflyttede nordmannen Hawk Ostby, og det uavhengige amerikanske produksjonsteamet Brandi Savitt og Lisa G. Black skal hjelpe norsk film ut i verden.
Regionale filmsentra og filmfond, alle tilknyttet fellesorganisasjonen FilmReg lanserte under Den norske filmfestivalen 2011 en nasjonal manusjakt, hvor det søktes etter sterke norske filmhistorier med internasjonal appell.

Dette satte startskuddet for et innovativt samarbeid mellom norske filmregioner og det Oscarnominerte manuskollektivet Hawk Ostby og Mark Fergus samt det uavhengige amerikanske produksjonsteamet Brandi Savitt (Senza Pictures) og Lisa G. Black (Garnet Girl LLC). Målet har vært å løfte frem sterke filmstemmer og engasjere filmmiljøene i hele landet. Dette for å utvikle og på sikt realisere flere norske filmhistorier mot et internasjonalt marked, gjennom norsk-amerikansk samproduksjon.
Ved søknadsfrist 15. desember i fjor kom det inn 34 langfilmmanus fordelt på følgende deltakende regioner:

Sørnorsk Filmsenter 4 prosjekter
Filmkraft Rogaland 10 prosjekter
Film 3 / Østnorsk Filmsenter 5 prosjekter
Midtnorsk Filmsenter 7 prosjekter
Vestnorsk Filmsenter 7 prosjekter
Filmcamp 1 prosjekt

Gjennom flere omfattende utvelgelsesprosesser, er det nå plukket ut 4 manus som skal delta i det unike initiativet:

”Bright Skies” – Manusforfattere: Tobias Barvik og Andre Øverdal – Region: Midtnorsk Filmsenter
”The Bird Cathcer” – Manusforfatter: Trond Morten Kristensen Venaasen – Region: Film 3/Østnorsk Filmsenter
”The Swimmer” – Manusforfatter: Bård Ivar Engelsås – Region: Midtnorsk Filmsenter
”The Ocean Between” – Manusforfatter: Guro Rugstad Jenssen – Region: Filmcamp

Forfattere og produsenter bak de utvalgte prosjektene, vil inngå i en intensiv utviklingsprosess med de amerikanske produsentene og det anerkjente manuskollektivet. Manus-prosessen kulminerer i en 5 dagers ”Script polishing summit”, som gjennomføres i tilknytning til Den norske filmfestivalen i Haugesund i august 2012. Denne vil ledes av Fergus og Ostby, sammen med produsentene Black og Savitt.

Søker samprodusenter
Prosjektet vil samtidig h
a som fokus å knytte til seg og styrke de norske produsentene, som fortrinnsvis kommer fra regionene. Målet er å ferdigstille spillefilmene for verdensomspennende distribusjon innen utgangen av 2014.
Filmene skal i størst mulig grad skytes på location i Norge og så langt det lar seg gjøre inkludere arbeidskraft og ressurser fra flere norske filmregioner. Det vil bli koblet på internasjonale kapasiteter både foran og bak kamera.

Om de amerikanske partnerne:
Senza Pictures ved Brandi Savitt er et utviklings-/produksjonsselskap innen film, TV og digitale medier, som skaper, produserer og markedsfører sine produkter for et internasjonalt publikum.
Garnet Girl ved Lisa Black spesialiserer seg på kobling av privat kapital inn mot kreative prosjekter med fokus på internasjonal samproduksjon og distribusjon.
Manuskollektivet Mark Fergus og Hawk Ostby står bak internasjonale suksessfilmer som Children of Men (Oscar- nominasjon 2006), Iron Man (2008) og Cowboys & Aliens (2011). Mark Fergus har også regissert spillefilmen First Snow (2006).

Les mer om dem her:
Mark Fergus: http://www.imdb.com/name/nm1318843/
Hawk Ostby: http://www.imdb.com/name/nm1319757/

FOR MER INFORMASJON TA KONTAKT MED:

OM PROSJEKTENE
PROSJEKT: ”BRIGHT SKIES”
PRAVDA v/ John Einar Hagen (produsent) Telefon: 911 00 176
PROSJEKT: ”THE BIRD CATCHER”
Trond Morten Venaasen Kristensen (manusforfatter) Telefon: 920 20 920
PROSJEKT: ”THE SWIMMER” Bård Ivar Engelsås (manusforfatter) Telefon: 992 23 046
PROSJEKT: ”THE OCEAN BETWEEN” SWEET FILMS (produsent)
Telefon: 900 89 157 / 926 56 002
Guro Rugstad Jenssen (manusforfatter) Telefon: 412 67 162

OM INITIATIVET, UTVELGELSEN OG PROSESSEN VIDERE
Senza Pictures Brandi Savitt
+1 (917) 412-4813 info@senzapix.com http://senzapix.com/
Garnet Girl LLC
Lisa G. Black
+1 (302) 388-1036 info@garnet-girl.com http://www.garnet-girl.com/

OM BETYDNING FOR REGION (utvalgte prosjekter)
Midtnorsk filmsenter
Elin Kristensen
73 51 55 50 / 902 49 124 elin@midtnorskfilm.no http://midtnorskfilm.no/filmsenter/
Filmcamp
Svein Andersen
478 99 480
svein@filmcamp.no http://www.filmcamp.no/default.asp
Film 3 / Østnorsk filmsenter Inge Tenvik
928 05 250
it@film3.no http://www.ostnorskfilm.no/

OM PRAKTISK, EVNT ANNEN INFO
Filmkraft Rogaland (senter og kommisjon) PROSJEKTLEDER – NO
Ingunn Myklevoll Sjøen
51 51 69 72 / 971 36 738 sjoen@filmkraft.no
Øyvind Hollo-Klausen
905 79 052 hollo-klausen@filmkraft.no


Del på Facebook Del på Twitter

Tildelinger
våren 2012


Publisert 27. mars 2012

Midtnorsk filmsenter har bevilget 2,15 millioner til 11 nye filmprosjekter i Trøndelag.

Bård Ivar Engelsås som vant pitchekonkurransen under Kosmorama i 2010 får støtte til en ny kortfilm kalt ”Bamse”. En annen prisbelønt filmskaper fra Trondheim, Håvard Bustnes i Faction Film, får støtte til dokumentarfilmen ”Pengepyramiden”.

Flere animasjonsfilmer får støtte denne gangen. Animasjonsveteranen Thor Sivertsen fra Inderøy får utviklingsstøtte til Cineplasto. Gøran Wærdahl og Lars Hegdal i Klipp&lim får støtte til å utvikle animasjonsprosjektet Ballerina Bulldog i samarbeid med Karen Bit Vejle som er en av landets mest spennende kunstnere innenfor psaligrafi med flere internasjonale utstillinger bak seg.

Forfatter og musiker Marte Hallem har fått utviklingsstøtte til dokumentarprosjektet Damer i 100 i samarbeid med filmselskapet TMM i Levanger. Christian Falch og Gammaglimt fra Orkanger får støtte til en dokumentar om motstandsmannen Johannes Andersen alias Gulosten.

To prosjekter tilknyttet det nye filmmiljøet i Polkabutikken i Trondheim har fått støtte. Safarifilm har fått støtte til dokumentarfilmen Boomtown Beirut regissert av Kathrine Granlund og Mali Finborud Nøren har fått støtte til kortfilmen 7 ways to leave your lover.

Til søknadsfristen 15. februar mottok filmsenteret 54 søknader fra 38 ulike søkere. Samlet totalbudsjett for søknadene er 35,3 millioner og det ble søkt om 11,2 millioner kroner i tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter. På styremøtet 26. mars ble 11 prosjekter innvilget tilskudd på til sammen 2 150 000 kroner. Totalbudsjett for disse 11 prosjektene er på til sammen 8,8 millioner kroner. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Work in Progress:
Kon-Tiki


Publisert 22. mars 2012

De gjorde gigantsuksess i Norge med Max Manus, og nå er gutta snart tilbake med enda en storfilm. Fra nasjonalhelten Manus går turen nå til verdens mest berømte nordmann, Thor Heyerdahl. Spillefilmen Kon-Tiki blir noe av det mest storslåtte som filmnasjonen Norge har produsert noensinne, og de første skikkelige smakebitene får du på Kosmorama!

Joachim Rønning (f. 1972) og Espen Sandberg (f. 1971) er et radarpar som har laget film sammen siden ungdomstiden. De spillefilmdebuterte med den amerikanske filmen Bandidas, og de fikk hele Norge på kino med Max Manus. Til å spille Heyerdahl har de fått dyktige og anerkjente Pål Sverre Valheim Hagen, et tilsynelatende perfekt valg. Produksjonen er på kjempebudsjett, innspillingen har foregått i flere verdensdeler, og digitale effekter og etterarbeid er massivt og ambisiøst.

Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg tar med seg produsent Aage Aaberge til Kosmorama, der de for første gang presenterer prosjektet og viser filmklipp for publikum. Kon-Tiki har premiere 24. august 2012.
Torsdag 22. kl 20:00 N6

Gratis inngang!

Del på Facebook Del på Twitter

Den 24. Minimalen
Kortfilmfestival


Publisert 6. mars 2012

Neste uke er det duket for Den 24. Minimalen Kortfilmfestival på Nova kinosenter. Festivalen er en av Norges største i antall filmvisninger, med hele 211 filmer i år.

Som en spesiell gest til bransjen ønsker vi å invitere dere til å delta på fem dager med faglig påfyll og, ikke minst, underholdning, til redusert pris. Festivalpasset koster kun kr 250,- og gir deg adgang til alle arrangement.

PÅMELDING
Bransjepåmelding til Minimalen kan gjøres ved å sende en epost til festival@minimalen.com, merket BRANSJE. Husk å angi navn, firmanavn og kontaktinfo.
PÅMELDINGSFRIST 12. MARS!
Passet kan hentes og betales i billettluka på Nova kinosenter 14.-18. mars.

HVA DU MÅ FÅ MED DEG
Seminar: Møt filmkonsulenten (onsdag kl 13.00)
Kortfilmkonsulenten ved Norsk filminstitutt, Åse Meyer, vil presentere seg selv og hvordan hun jobber, informere om konsulentens rolle og hvilke forventninger hun har til søkere. Meyer vil også dele sine største inspirasjonskilder innen kortfilm-kunsten med oss.

Nye regionale filmer (onsdag kl 20.00)
En presentasjon av årets tilvekst av regionale filmer.

Festpremiere: Alien Repair Guy (onsdag kl 21.00)
Regissørduoen vil snakke om sine erfaringer fra produksjonen, oppturer og nedturer, samt sine opplevelser med romvesener. Premierefest på Teaterbaren etter visningen.

Mestermøte: Short Film Studies Symposium (torsdag kl 11.00)
En skikkelig vitamininnsprøyting for enhver som ønsker å forstå hva som får en fiksjonskortfilm til å fungere, og et kompetanseløft for filmskapere på alle nivåer.

Hedersgjest og jurymedlem: Rúnar Rúnarsson
I samarbeid med Trondheim kino og Arthaus presenterer Minimalen stolt norgespremieren på Ildfjell, som er langfilmdebuten til årets hedersgjest, Rúnar Rúnarsson (fredag kl 18.00).
I en egen masterclass vil han presentere fire av sine kortfilmer, inkludert den sjeldent viste Forår (lørdag kl 18.00).

Les mer på minimalen.com

Følg oss på facebook.com/minimalen
twitter.com/minimalen

Velkommen til Den 24. Minimalen Kortfilmfestival!

Del på Facebook Del på Twitter

To midtnorske kvinner i
Kosmoramapitch


Publisert 5. mars 2012

I alt 108 bidrag kom inn til årets Pitchekonkurranse. 11 er nå plukket ut, og blant disse er Midtorske Siri Gellein og Ragnhild Tronvoll.

På hele 7,5 minutt med å pitche sin idé, og ytterligere 7,5 minutt med spørsmål fra juryen, skal deltagerne overbevise hvorfor akkurat de er en verdig vinner av konkurransen. Premien er en utviklingsstøtte på hele 100 000 kroner, og et godt utgangspunkt for videre realisering av filmprosjektet.

Her er de nominerte:
Ragnhild Tronvoll, Trondheim/Oslo
Jan Trygve Røyneland, Oslo
Christine Nyborg, Haslum
Sigrun Norderval, Oslo
Lise Margrethe Nilsen, Oslo
Amund Lie, Moelv
Thomas Kirkeby, Hakadal
Siri Gellein, Trondheim
Inger Eggen, Oslo
Jorge Camacho, Oslo
Frode Andersen, Oslo

Del på Facebook Del på Twitter

1 48 49 50 51 52 56