Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Tildelinger høsten 2011Aktuelt

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 45 46 47 48 49 50

Tildelinger
høsten 2011


Publisert 18. oktober 2011

De eksperimentelle kortfilmene Material, Nietzches Gud og Katalina er tre av filmene som har fått støtte fra Midtnorsk Filmsenter høsten 2011. De skal lages av henholdsvis den anerkjente billedkunstneren Yngve Zakarias Leirdal, Onur Genc, en ny gren på fiksjonstreet i Trøndelag og den talentfulle Line Klungseth Johansen. Sistnevnte i samarbeid med Helmet. I tillegg har animasjonsmesteren Kine Aune fått støtte til sin kortfilm Den magiske tiden.

Dokumentarfilmene som er støttet belyser alt fra historisk materiale, Sør-Samisk kultur, krigstraumer, enlger, protoner og elektroner og en film om Malis mamma.

Totalt innen søknadsfristen 15 september kom det inn 42 søknader fra 32 ulike søkere. Totalt tilskudd som deles ut for produksjon og utvikling høsten 2011 er 2 895 000.
Styret i Midtnorsk Filmsenter vedtok på styremøtet mandag 17 oktober å gi følgende prosjekter støtte. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

INDIA på
film


Publisert 28. september 2011

INDIA PÅ FILM
2.-8. oktober

Prosjektet India på film er et samarbeid mellom Institutt for kunst- og medievitenskap (NTNU), Cinemateket i Trondheim, Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival og Trøndelag Senter for Samtidskunst.

For mange er indisk film synonymt med Bollywoods musikaler. Bollywoodfilmen er imidlertid bare en del av det enorme filmproduksjonssystemet i India. Indisk film produseres i stort omfang, og med stor variasjon, også utenfor dette systemet. Med en årlig produksjon på over 1000 spillefilmer fordelt på over 20 språk, utgjør den indiske filmen et mangfold som reflekterer landet for øvrig: spektakulære sjangerblandinger, eskapisme, sosialrealisme, dokumentar- og eksperimentfilm er noen av stikkordene. I tillegg har stadig flere utflyttede indiske filmskapere markert seg internasjonalt de senere årene.

Ved hjelp av en omfattende filmvisningsdel, utstilling med indiske filmkunstnere og et større filmfaglig symposium, vil INDIA PÅ FILM rette oppmerksomheten mot mangfoldet i indisk film og hvordan India presenteres på film.

Det er flere filmvisninger pr dag i Nova kinosenter. Alle forestillinger før kl 16 er gratis, men ettermiddagforestillngene koster kr 50. Symposiet India på film arrangeres på Dokkhuset 5. oktober. Også dette arrangementet fri inngang.

Program finner dere her:
http://www.ntnu.no/ikm/india-2011

Del på Facebook Del på Twitter

Nasjonal
manusutvelgelse


Publisert 19. september 2011

US/Norway Film Development Project er et innovativt internasjonalt produksjonssamarbeid med målsetning om å utvikle 2-3 kommersielt levedyktige spillefilmer for verdensomspennende distribusjon innen utgangen av 2014.

Et uavhengig amerikansk produksjonsteam bestående av Brandi Savitt (Senza Pictures) og Lisa G. Black (Garnet Girl LLC), vil sammen med det Oscarnominerte manuskollektivet Hawk Ostby og Mark Fergus, i løpet av det kommende året kobles opp mot norske produsenter. Dette for å utvikle og på sikt realisere flere norske historier i Norge som så distribueres mot et internasjonalt marked.

Senza Pictures er et utviklings-/produksjonsselskap innen film, tv og digitale medier, som skaper, produserer og markedsfører originalt innhold for et internasjonalt publikum. Garnet Girl LLC spesialiserer seg på kobling av privat kapital inn mot kreative prosjekter med et nisjefokus på internasjonale samproduksjoner.

Manusutvelgelse:
Regionale filmsentre lanserer nå en nasjonal manusjakt, hvor vi leter etter sterke norske filmhistorier med internasjonal appell som kan passe inn i konseptet.

Gjennom 2 grundige utvelgelsesprosesser, vil 2-3 manus bli plukket ut i samarbeid med prosjektets amerikanske partnere. Den første utvelgelsen vil foregå på regionalt nivå, før de beste regionale historiene velges ut på landsbasis.

Søknader rettes mot regionale filmsentre. Behandling foretas i forhold til de ulike sentrenes retningslinjer, samt med bakgrunn i prosjektets listede kriterier (se under).

Utviklingsprosess
Forfattere og produsenter bak de utvalgte prosjektene vil inngå i en utviklingsprosess med de amerikanske produsentene og de anerkjente manusforfatterne Mark Fergus og Hawk Ostby, som bla har skrevet de internasjonale suksessfilmene CHILDREN OF MEN, IRON MAN 1 og COWBYS & ALIENS.

Prosjekter uten produsent som tas videre, må knyttes til en norsk produsent.
Mot slutten av utviklingsperioden, inviteres forfattere og produsenter til en 7 dagers ”script polishing summit” som tenkes gjennomført i tilknytning til den norske filmfestivalen neste år. Denne vil ledes av Fergus og Ostby.
En delmålsetning er at prosjektene kan utvikles som en norsk-amerikansk samproduksjon, med tanke på oppfinansiering for ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

Kriterier
§ Prosjektet må ha norsk(e) manusforfatter(e)
§ Manuset må kvalifisere for støtte i det regionale filmsenteret det søkes opptak gjennom
§ Manus godtas på norsk/samisk eller engelsk, men alle bidrag må leveres med engelsk synopsis og loggline.
§ Alle manus må kunne oversettes til engelsk, dersom de leveres på norsk/samisk.
§ 1. utkast aksepteres (manusene er ment videreutviklet i prosjektet).
§ Manus må bestå av en norsk historie, – kulturelt aspekt og/eller – hovedlokasjon
§ Prosjektet må passe inn i en budsjettramme på maksimalt 8 millioner USD
§ Historien må kunne appellere universelt og ha internasjonalt markedsføringspotensiale
§ Kun langfilmmanus aksepteres
§ En forfatter/produsent kan levere inn mer enn ett manus

Søknadsfrister
3. oktober:
Frist for innlevering av synopsis og loggline. NB! For deltakere som ikke har manus underveis, men som vil undersøke om en ide er aktuell før igangsetting av skrivingen.
29. november: Frist for innlevering av manus. (1. utkast godtas. Norsk/samisk eller engelsk). Alle manus leveres med engelsk synopsis og loggline.

Arrangører og kontaktpersoner:
Filmkraft Rogaland (senter og kommisjon)
Ingunn Myklevoll Sjøen
51 51 69 72 / 971 36 738
sjoen@filmkraft.no
www.filmkraft.no

Internasjonalt Samisk filmsenter
Anne Lajla Utsi
907 555 74
annelajla@isf.as
http://isf.as/

Midtnorsk filmsenter
Elin Kristensen
73 51 55 50 / 902 49 124
elin@midtnorskfilm.no
http://midtnorskfilm.no/filmsenter/

Sørnorsk filmsenter
Mette Gundersen
915 64 057
post@sornorskfilm.no
http://www.sornorskfilm.no/

Vestnorsk filmsenter/ Vestnorsk filmkommisjon
Irmelin Nordahl
55 56 09 05 / 918 84 282
irmelin.nordahl@vestnorskfilm.no
http://www.vestnorskfilm.no/

Østnorsk filmsenter
Inge Tenvik
928 05 250
it@film3.no
http://www.ostnorskfilm.no/

Amerikanske partnere:
Senza Pictures
Brandi Savitt
+1 (212) 334-3577
info@senzapix.com
http://senzapix.com/

Garnet Girl LLC
Lisa G. Black
+1 (302) 388-1036
info@garnet-girl.com
http://www.garnet-girl.com/

Mark Fergus og Hawk Ostby (kontaktes ikke)

Spørsmål?
Spørsmål rettes til det regionale filmsenteret du ønsker å søke gjennom.
De som ikke har et regionalt filmsenter å søke gjennom i sin region eller hvis filmregion ikke deltar i prosjektet, kan ta kontakt med de øvrige sentre for å høre om muligheter for deltakelse.

Produsenter kan også ta direkte kontakt med Senza Pictures og Garnet Girl LLC.

Del på Facebook Del på Twitter

Ramaskrik


Publisert 18. september 2011

Ramaskrik Oppdal – Norges skumleste filmfestival!

27. – 29. Oktober 2011 arrangeres Ramaskrik Oppdal, den første av det som skal bli en årlig begivenhet i regionen, unik i sitt slag. Den første sjangerfestivalen for sci-fi, skrekkfilm og fantasy i vår landsdel skal trekke lokalt, regionalt, og nasjonalt publikum til Oppdal for 3 dager med skrekk og gru. Festivalen tar sikte på presentere et bredt utvalg av både helt ferske filmer fra inn og utland, gjensyn med gamle klassikere, samt noen glemte perler.

I tillegg til et godt program av langfilm ønsker vi å invitere lokale filmskapere til å vise sine kortfilmer i festivalen. Filmene må selvsagt være riktig i forhold til sjanger, men utover det så er vi åpne for det meste. Vi må selvsagt ta et forbehold om at vi får det til i forhold til lenge på filmer, antall filmer og programmering for øvrig, men ta kontakt så ser vi hva vi får til.

Hvis du har en film du mener vi bør vise, send litt info til wilhelm@ramaskrik.net.

Håper vi sees på Oppdal!

Del på Facebook Del på Twitter

Min elskede


Publisert 10. september 2011

I regi av FiFF – Femmina internasjonale filmfestival vises dokumentarfilmen MIN ELSKEDE, om Jan Henry T. Olsen og Laila Lanes.

Kjærlighet er en uimotståelig kraft som ryster oss når den først tar tak – kanskje i enda større grad når den treffer oss i moden alder. Alvorlig sykdom kan slå ned like heftig og like plutselig som kjærligheten og oppleves spesielt sterkt når den rammer tidlig i et livsløp

Sted: Verdal kino
Tid 17.00
Dag: 24 og 25 september

Om regissøren:
Hilde Korsæth (46) fra Levanger, har lang erfaring innenfor dokumentarfilm som fotograf, regissør, klipper og produsent. Hun har jobbet mange år i NRK og har siden 2000 vært uavhengig dokumentar-filmskaper med oppdrag for norske og utenlandske TV-kanaler og filmprodusenter. Med base i Tromsø har hun et særlig fokus på historier fra nordområdene.

Del på Facebook Del på Twitter

Kampen om
Thamshavnbanen på
NRK


Publisert 1. september 2011

NRK 1 viste onsdag 31 august dokumentaren Kampen om Thamshavnbanen produsert med støtte fra Midtnorsk filmsenter med et seertall på 372.000

Denne dokumentarfilmen fikk utviklingsstøtte allerede i 2006. Tre år senere kom produksjonsstøtten. I tillegg ble den finansiert av Orkdal Kommune og Orkdal Sparebank. Filmen hadde premiere under Kosmorama i 2010. DVD og bok ble lansert i november 2010 og har hittil solgt 2000 eksemplarer.

Dette sier NRK om filmen:
En dokumentarfilm som forteller om sabotasjeaksjonene mot Orklas gruvedrift under andre verdenskrig. Tyske arkiver forteller at all annen sabotasje i Norge var som nålestikk å regne i
forhold.

Svovelkisen fra Orkla forsynte Nazi-Tyskland med 25 prosent av deres totalbehov til sprengstoffindustrien. Dette gjorde gruveanleggene i Norge til attraktive bombemål for de Allierte, men det ble bestemt å prøve med sabotasje

Filmen gransker forholdet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Orkla Gruber-Aktieselskap, eieren av malmen i gruvene, og finner at samarbeidsviljen fra Orklas side var langt sterkere enn tidligere antatt

Dokumentarfilmen forteller den spennende historien om sabotasjeaksjonene, det ukjente samarbeidet mellom Nazi-Tyskland og Orkla samt historien om motstandsfamilien Deinboll.

Regi: Fredrik Horn Akselsen
Produsent: Christian Falch
Foto: Atle Holtan

Del på Facebook Del på Twitter

Alien Repair Guy har premiere under Den
norske filmfestivalen i Haugesund


Publisert 17. august 2011

En fiffig og fornøyelig sci-fi-historie som avslører hvem som egentlig kontrollerer oss – og hva som skjer over hodene våre. Uvørne og uvitende veiarbeidere har ødelagt jordas kontrollboks, med den konsekvens at hele verden stopper opp. En utenomjordisk vaktmester ankommer Trondheim for det som i utgangspunktet er en rutinereparasjon. Men ved en tilfeldighet oppdager han et skjult kontrollpanel, og fristelsen er uimotståelig. Det får merkelige konsekvenser.

Alien Repair Guy (9 min)
Regi:
Øystein Moe, Alexander Somma
Produsent: Gisle Normann Melhus, Normann Fiction
Roller: Tov Sletta, Harald Brenna, Ivar Gafseth, Hallbjørn Rønning

Del på Facebook Del på Twitter

Klipp og Lim lager
snowboardfilm


Publisert 16. august 2011

En solrik dag på høyfellet holder et filmteam og en snøbrettkjører på å gjøre seg klar til det råeste snowboardstuntet noensinne gjennomført i Norge. De satser alt på et kort, men ting går ikke helt som planlagt.

Midtnorsk Filmsenter presenterer her en trailer fra kortfilmen Utur som ferdigstilles høsten 2011.

Filmen er produsert av Klipp og Lim med støtte fra Midtnorsk filmsenter.
Manus og regi: Vidar Dahl og Jøran Wærdahl

Del på Facebook Del på Twitter

Store seertall for
dokumentaren Nidarosdomen


Publisert 14. august 2011

TMM Produksjon hadde visning av dokumentaren Nidarosdomen på NRK tirsdag 26.07. kl.20.00, med korttidsreprise påfølgende dag kl.11.10. De to sendingene hadde henholdsvis 442.000 seere og 42.000 seere. Dette er meget gode seertall og innebærer at rundt en halv million allerede har sett programmet!

Del på Facebook Del på Twitter

Kalle Løchen ny
konsulent


Publisert 25. juni 2011

Erlend Loe avsluttet sitt engasjement som konsulent hos Midtnorsk filmsenter etter vårens tildelingsrunde. Loe sier det har vært spennende å få innblikk i den midtnorske filmen gjennom årene som konsulent, men at han etter vårens tildelingsrunde ble nødt til å prioritere egne prosjekter. Kalle Løchen går inn i rollen som konsulent etter Erlend Loe.

Løchen er filmviter og har bla utdanning fra universitetet i Stockholm.

Han har ledet Cinemateket i Oslo og vært Kinosjef i Bærum.

Kalle Løchen var i en årrekke tilknyttet redaksjonen i filmtidsskriftet Z, før han i 1989 ble redaktør av tidsskriftet Film & Kino etterfulgt av jobben som filmkonsulent ved NFI.

Kalle var først og fremst kortfilmkonsulent, men fungerte de to første årene også som «second opinion» på dokumentar. Han fikk som redaktør for Film&Kino Dalgardprisen i 2002 og i begrunnelsen sto det:

Kalle Løchen, redaktør i bladet Film & Kino, har ivret og brent for film og filmkritikk i en årrekke. Kalle Løchen har gjort mye for å åpne folks øyne for filmen utenom den slagne landevei og står på med et varmt, bankende hjerte for den smale filmen».

Kalle er en ettertraktet foreleser og leder diskusjoner på en rekke festivaler hvert år som Grimstad, Haugesund, Gøteborg, Nordisk panorama, Tromsø, Bergen, og Trondheim. Han er meget anerkjent innen den norske filmindustrien.

Kalle gikk av som kortfilmkonsulent ved NFI desember 2010 og har siden da jobbet freelance.

Kalle har uttalt at hans ambisjon er å bidra til å løfte norsk film opp og fram og Midtnorsk filmsenter er svært stolte av å fått han som konsulent for høstens tildelinger.

Del på Facebook Del på Twitter

1 45 46 47 48 49 50