Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

22 spillutviklere møttes til spillseminar på Work-Work i TrondheimAktuelt

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 2 3 4 5 50

22 spillutviklere møttes til
spillseminar på Work-Work i Trondheim


Publisert 6. september 2017

I anledning Filminvest sin satsing på den regionale spillbransjen, ble det den 1. september 2017 holdt seminar for spillutviklerne i Trøndelagsregionen.

Filminvest innledet seminaret med en gjennomgang av regelverk og finansieringsmuligheter, både i form av myke utviklingsmidler og investeringer. Deltagerne fikk videre presentert erfaringer ved deltagelse fra både Norsk Filminstitutts årlige Spillkonvent på Klækken og Nordic Games 2017 i Malmø.

Jack K. Wulff, som er Filminvest sin spillkonsulent øste av sin erfaring som spillutvikler i Norge og ga deltagerne en punktvis gjennomgang av hvordan en søker støtte til utvikling av spillprosjekter, hva han som konsulent vektlegger og krever av søknadene.

Etter en kort pause med boller og brus, var det spillutviklernes tur til å presentere, få spørsmål fra salen, samt motta kommentarer på sine prosjekter.
Utviklerne Square Peg Studio AS, Pineleaf AS, PodPal Games AS og Lucidum Studio har alle spennende prosjekter på gang.

Filminvest ser frem til mange gode søknader, som vi kan være med å utvikle, til søknadsfristen den 18. September.

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest holdt
styreseminar i Haugesund


Publisert 6. september 2017

Tema for seminaret var utvikling og langsiktige mål for virksomheten.

Bransje
Styret er bekymret for at en for lav andel av prosjektene som mottar utviklingsstøtte går videre til produksjon. Et langsiktig siktemål bør være at rundt 25% av prosjekt som mottar utviklingstilskudd fra Filminvest, senere kvalifiserer for produksjonstilskudd (investering eller støtte). Det er vesentlig at produsenter som mottar utviklingstilskudd legger tilstrekkelig kapasitet inn på å bringe prosjektet fram mot realisering, både kunstnerisk og finansielt. Styret har forståelse for at prosjekt stopper av ulike grunner, og at det er nødvendig å utvikle flere prosjekt enn de som realiseres, men mener likevel det er uheldig dersom deler av bransjen blir stående fast i utviklingsfasen uten å ta skrittet videre.

Styret ønsker derfor at erfaring fra tidligere prosjekter tillegges vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at noen av disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.

Målet er at vi skal ha profesjonelle miljø for spillefilm, dokumentar og TV-drama på tvers av regionen. Samtidig vil en tydeliggjøring av spisskompetansen være med å gjøre regionen attraktiv. Profilering av dokumentarer, samt drama og fiksjon for barn og unge, kan være retningsgivende i så måte.

 

Historier
Det er brei enighet om at norsk audiovisuell bransje har behov for flere nyutviklede historier, og for et breiest mulig tilfang av talenter. Filminvest bør ta en aktiv rolle i målsettingen om en mangfoldig bransje, både med hensyn til kjønn og etnisk bakgrunn. I de audiovisuelle utdanningene er det nå en god kjønnsbalanse, og mange av de mest talentfulle historiefortellerne har bakgrunn utenfor Norge. Styret er opptatt av at Filminvest fanger opp disse talentene, og bidrar til at de kommer inn i profesjonelle samarbeidskonstellasjoner.

Styret vil derfor at Filminvest, under ellers like vilkår, prioriterer prosjekter som bidrar til å realisere målet om en bedre kjønnsbalanse og et større etnisk mangfold i nøkkelfunksjoner.

I samme møte vedtok styret i Filminvest å innføre krav om å bruke collection agent i prosjekter der fondet investerer 1-en million og mere.

Del på Facebook Del på Twitter

Kortfilmkonventet 16.-17.oktober 2017
– påmelding åpen!


Publisert 1. september 2017

FRIST 16. oktober 2017

Mens programmet får sin aller siste finish er vi glade for å kunne åpne påmeldinga til årets Kortfilmkonvent, som skjer på Dokkhuset i Trondheim 16. – 17. oktober. Årets konvent fokuserer på sterke registemmer, filmatiske intensjoner og modige, kreative uttrykk. Nytt for året er også en nasjonal kortfilmpitch med førstepris på 70 000 NOK gitt av de regionale filmsentrene i landet til videreutvikling av et norsk kortfilmprosjekt. Vi gleder oss til å dele programmet med dere!

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Signaturpitchen
2017


Publisert 1. september 2017

FRIST 18. september 2017

Det er pitchetider for kortfilmen i Trøndelag! I tillegg til den midtnordiske pitchekonkurransen Mid Nordic Film Pitch 15.oktober, arrangeres nå for første gang en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet i Trondheim den 16.-17. oktober 2017. Tilsammen vil 7 deltagende prosjekt bli valgt ut fra alle norske regioner og konkurrere om en prispott på 70 000 NOK gitt av de regionale filmsentrene i hele landet.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Inspirasjonstreff i Åre
7.-8. September 2017


Publisert 18. august 2017

FRIST 22. august 2017

Midtnorsk filmsenter og Mid-Nordic Film Export inviterer kvinnelige filmskapere med bosted og virke i Midt-Norge og Midt-Sverige til et inspirasjonstreff i Åre 7. og 8. september.

Aslaug Holm, en av Norges mest markante og prisvinnende dokumentarfilmregissører kommer. Hun ble den en aller første dokumentarist som vant Amanda i katergorien beste regi i 2015,med filmen Brødre. En film som har reist verden rundt og mottatt mange priser. Alsaug Holm driver produksjonsselskapet Fenris Film i Oslo, sammen med produsent Tore Buvarp.

Til Åre kommer også Katja Wik, som har jobbet blant annet som casting director dor Roy Andersson og Ruben Østlund. Hun har side 2013 drevet produksjonsselskapet Kjellson & Wik sammen med produsenten Marie Kjellson. Wik har laget kortfilmen Offerrollsretorik,som vant publikumsprisen under Göteborgs filmfestival, og hennes første langfilm Exfrun hadde svensk kinopremiere i februar 2017, og ble nominert til Beste Nordiske Film under Göteborgs filmfestival.

Avreise fra Trondheim torsdag 7.9 kl 07.50 og hjemkomst fredag 8.9 kl 20.00.

Har du lyst til å være med på et givende, interessant og nettverksskapende treff? Send med en kort presentasjon av deg selv og ditt arbeid og et prosjekt som du jobber med for tiden.

Begrenset antall plasser. Bindende påmelding sendes til line@midnordicfilm.com innen tirsdag 22.8.

For spørsmål og mer informasjon om programmet, kontakt Line Halvorsen, 92047960 eller Elin Kristensen, 90249124.

Del på Facebook Del på Twitter

Unik mulighet for produsent som vil jobbe
mot det internasjonale markedet!


Publisert 18. august 2017

FRIST 22. august 2017

Mid-Nordic Film Export ønsker å støtte en trøndersk produsent som vil lære mer om å jobbe på den internasjonale arenaen, ved å tilby opphold og deltakelse på DOK.ELEVATOR under Nordisk Panorama i Malmø 22.-26.september.

Workshop’en DOK:ELEVATOR arrangeres av velrennomerte DokIncubator i samarbeid med Film i Skåne, Nordisk Panorama og det finske filminstituttet – og er myntet på unge produsenter som har et dokumentarfilmprosjekt de ønsker å få inn på det internasjonale markedet. Vi har fått tilbud om en plass på denne unike workshop’en, og er villig til å støtte noen som oppfyller kriteriene. Under Dok.Elevator vil åtte nordiske deltakere få eksklusiv tilgang til masterclasses, praktisk veiledning, møter med viktige aktører i industrien og en-til en oppfølging av dyktige europeiske mentorer innen dokumentarfilmindustrien.

Workshop’en går over 4,5 dager og vil gi deltakerne en forståelse av hvordan det internasjonale markedet fungerer, guide de backstage gjennom konkrete eventer og gi de støtte og kunnskap i hvordan man jobber på internasjonale salgsmarkeder og i pitcheforum. Under kurset vil de lære hvordan presentere sine filmprosjekt internasjonalt, samt få mulighet til praktisk å teste ut og forbedre sine egne prosjekter.

Søker må jobbe og bo i Trøndelag, ha et dokumentarprosjekt med internasjonalt potensiale under utvikling/produksjon, samt ha et ønske om å jobbe mot det internasjonale markedet. Opphold og påmelding til workshop dekkes.

NB! Kort frist: Søknad om deltakelse med CV, prosjektbeskrivelse og motivasjon sendes : line@midnordicfilm.com innen tirsdag 22.8 kl 12.00.

For mer info, kontakt Line Halvorsen på 92047960

Del på Facebook Del på Twitter

SØKNADSFRIST FOR OFFENTLIG
TILSKUDD ER 18.SEPTEMBER


Publisert 17. august 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter med en sterk forankring i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag. Siste søknadsfristene for 2017, er 18. september.

Informasjon om hva vi støtter og søknadsprosessen finner du her: http://midtnorskfilm.no/filminvest/finansiering/sok-tilskudd/

Del på Facebook Del på Twitter

Gullbussen
2017


Publisert 9. august 2017

Galla og glamour! Rød løper og champagne-brus! Filmfestival, nerver, latter og tårer! Filmbussen i Trøndelag feiret 10 år med Storpremiere og Gullbussenutdeling på Kimen kulturhus i Stjørdal 5. august. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Mid Nordic Film
Pitch 2017


Publisert 9. august 2017

FRIST 18. september 2017

For femte gang arrangerer vi i samarbeid med våre svenske filmsentervenner i Jämtland og Västernorrland pitchekonkurransen Mid Nordic Film Pitch i Trondheim. Dette vil skje søndag 15. oktober i forkant av årets Kortfilmkonvent som starter mandag 16. oktober. Mid Nordic Film Pitch er en presentasjonskonkurranse for manusidéer/kortfilmprosjekt innen både dokumentar og fiksjon som ennå er i utviklingsstadiet. Vinneren av pitchekonkurransen mottar en pengepremie på 60 000 kr for å videreutvikle sitt filmprosjekt. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Sommerstengt på
filmsenteret


Publisert 22. juni 2017

FRIST 1. august 2017

Midtnorsk Filmsenter tar sommerferie og er ikke bemannet under følgende uker: 27, 28, 29 + halve uke 30! Vi er tilbake fra august og gleder oss til en innholdsrik og spennende filmhøst!

GOD SOMMER!

Del på Facebook Del på Twitter

1 2 3 4 5 50