Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Viafilm og Fabelaktiv: om utvikling av prosjekter for det internasjonale markedetAT_HERO