Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Fra Trondheim Kino til Midtnorsk Filmsenter: Eli Gjerde ansatt som ny daglig lederAktueltFra Trondheim Kino til Midtnorsk Filmsenter: Eli Gjerde ansatt som ny daglig leder


Fra Trondheim Kino til Midtnorsk Filmsenter:
Eli Gjerde ansatt som ny daglig leder


Publisert 26. april 2017

Eli Gjerde er ansatt som ny daglig leder i Midtnorsk Filmsenter. Eli Gjerde kommer fra Trondheim Kino, hvor hun har vært film- og markedssjef siden 2004. Gjerde tar over roret etter Solvor Amdal, som har ledet filmsenteret siden oppstarten for vel 10 år siden. Gjerde har sterk kompetanse både innen markedsføring og filmfaget, og hun har lang ledererfaring.

Midtnorsk filmsenter sin fremste oppgave er å utvikle Trøndelag som filmregion gjennom tildelinger av midler, rådgivning, kompetanseheving og filmtiltak for barn og unge. De siste årene har det vært en markant økning i filmproduksjoner med utgangspunkt i Midt-Norge, og filmsenteret har hatt en sentral og viktig rolle. Styreleder Synnøve Farstad sier styret er svært fornøyd med å få Eli Gjerde som daglig leder.

– Med henne i ledelsen vil vi kunne videreføre og forsterke filmsenterets rolle som kompetansesenter og drivkraft for trøndersk film. Filmsenteret er et viktig nav for filmproduksjoner i Midt-Norge og Amdal har gjort en svært god jobb med å befeste denne posisjonen, sier styreleder Synnøve Farstad.

Eli Gjerde har vært ansatt ved Trondheim Kino siden 1994. Først som programkonsulent, deretter som programsjef – og de siste årene som kinoens film- og markedssjef med ansvar for filmprogram og markedsføring. Gjerde er utdannet filmviter fra NTNU og har også utdanning som journalist.

– Jeg har hatt 23 innholdsrike år ved Trondheim Kino. Nå gleder jeg meg til å lære mer og bidra i en annen del av filmbransjen som daglig leder ved Midtnorsk Filmsenter, sier Gjerde.

– Det har vært en imponerende oppblomstring i produksjonsmiljøet de siste 10 – 15 årene. Jeg ser frem til å overta stafettpinnen etter Solvor Amdal som har lagt et solid fundament gjennom sitt arbeid som daglig leder for filmsenteret, sier Gjerde.

Solvor Amdal meddelte styret i januar at hun ikke var aktuell for en ny åremålsperiode.

– Jeg kjenner Eli Gjerde som en kunnskapsrik og dedikert person med et stort engasjement og solid fagkompetanse. Filmsenteret kunne ikke fått en mer verdig arvtaker, sier Amdal som overlater roret til Gjerde over sommeren.

Fakta om Midtnorsk filmsenter:
· Midtnorsk filmsenter ble etablert i 2005 som et kulturpolitisk samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
· Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge
· I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission
· Selskapet er organisert som et aksjeselskap hvor de tre eierne disponerer 1/3 av aksjene hver.

For ytterligere informasjon:
Eli Gjerde, mobil 995 33 673
Styreleder Synnøve Farstad, mobil 918 21 690

Del på Facebook Del på Twitter