Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Trøndersk produsent til DocElevatorAktueltTrøndersk produsent til DocElevator


Trøndersk produsent
til DocElevator


Publisert 9. juli 2018

FRIST 1. august 2018

Også i år er det mulig for en trøndersk produsent å bli med på DocElevator, arrangert av DocIncubator under Nordisk Panorama 21.-25 september. Søknadsfrist er 30. juli.

Deltagelse på workshop’en DocElevator gir nyttig internasjonal erfaring og nettverk. Rundt 10 nordiske dokumentarprodusenter plukkes ut til å delta i DocElevator, arrangert av anerkjente DocIncubator. Workshop’en går over fire dager under Nordisk Panorama i Malmø og retter fokus mot nye produsenter, og bidrar til at de kan etablere seg i et internasjonalt nettverk.

DocElevator er en fire dagers intens workshop for produsenter som ønsker med internasjonal erfaring. DocElevator ledes av profesjonelle i den europeiske dokumentarindustrien og introduserer deltakerne til det Europeiske filmmarkedet, gjennomgår lanseringsstrategier for å nå frem med filmer på festivaler og markeder, modererer møter med salgsagenter, og arrangerer gruppearbeid og en-til-en møter for å videreutvikle produksjonsstrategier på produsentenes prosjekter.

Kriterier for å delta

DocIncubator har satt en øvre grense på 12 deltakende nordiske produsenter totalt, og har definert følgende kriterier for påmelding på DocElevator 2018:

«We are looking for participants with feature-length documentary projects aimed towards international market – who have already produced a film before for the domestic audience. They can be experienced on the national level but not very experienced internationally. They must be producers (or producers/directors) with experience of producing films of other filmmakers (not only their own films). They can be junior producers from already established companies or producers with experience in other fields of cinema e.g. fiction of series.

We will not develop dramaturgy, but production strategy. The projects they are working on should be already in shooting or editing stage, with some visuals (trailer).»

Deltageravgift, festival og forumpass samt opphold for den som blir valgt, dekkes av Mid Nordic Film Export.

For å bli vurdert må du sende inn følgende:

Dette sendes til line@midnordicfilm.com innen 1.august 2018.

Del på Facebook Del på Twitter