Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Trøndersk delegasjon til IDFAAktueltTrøndersk delegasjon til IDFA


Trøndersk
delegasjon til IDFA


Publisert 10. oktober 2017

FRIST 14. oktober 2017

I forbindelse med Golden Dawn Girls sin deltakelse i hovedprogrammet til IDFA-festivalen i Amsterdam, vil Mid Nordic Film Export invitere med en delegasjon av trønderske dokumentarfilmskapere til årets festival. Tilbudet er først og fremst myntet på midtnorske produsenter, men profesjonelle regissører, fotografer og klippere kan også søke om å delta.

Målet er å bidra til at filmskaperne utvider sitt internasjonale nettverk og får mer kunnskap om internasjonal co-produksjon. Gjennom å være en del av delegasjonen, vil deltakerne også få mulighet til å øke kunnskap om finansiering og distribusjon, samt bli inspirert gjennom filmer og møter med noen av verdens beste filmskapere. Vi ønsker dessuten å skape blest om, og interesse for Golden Dawn Girls og midtnorske filmskapere og produksjonsselskaper – ved å være synlige under festivalen. Fra Midtnorsk filmsenter vil daglig leder Eli Gjerde og produksjonsrådgiver Elin Kristensen delta.

Utgifter til festivalpass vil bli dekket, i tillegg til reise og opphold for inntil 5000 kroner. Det er et begrenset antall plasser. Meld din interesse ved å sende en epost snarest mulig med begrunnelse for din interesse og din CV til line@midnordicfilm.com. Frist fredag 14.10

Del på Facebook Del på Twitter