Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Andre runde av FilmLab Norge er i gangAktueltAndre runde av FilmLab Norge er i gang


Andre runde av FilmLab
Norge er i gang


Publisert 9. oktober 2017

FilmLab Norge sparket nylig i gang kull 2 i Trondheim, og de fire teamene møttes for å stake ut kursen og se på perspektiver og mulighetsrom. Kultursenteret ISAK huset første lab, hvor teamene fikk møte hovedveilederne, og ikke minst de andre teamene og jobbe sammen i fire intense dager.

Fra Midtnorge deltar produsent Gudrun Austli fra Revenka AS i Snåsa, med prosjektet Livet leverer, sammen med Maria Bock og Lars Jacobsen. De andre deltakerne i kull 2 er Simon Tillaas og Henrik Hofstad med prosjektet En amputasjon, Julia Lindström, Amy Black Ndiaye og Hege Hauff Hvattum med Daddy´s Girl, Kenneth Karlstad, Tor Espen Vassbotn og Kristoffer Sindre Vittersø med Island of Home.

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen. For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to. Et team kan bestå av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Deltakere søker seg inn i programmet med et lengre prosjekt (f. eks. spillefilm eller dramaserie).

Talent Norge støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. I gjennomføringen av kull 2 er disse midlene matchet med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge.
 FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk Filmsenter, i samarbeid med regionale filmsentre. Akershus fylkeskommune er prosjekteier.

Del på Facebook Del på Twitter