Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Mid Nordic Film Pitch 2017AktueltMid Nordic Film Pitch 2017


Mid Nordic Film
Pitch 2017


Publisert 9. august 2017

FRIST 18. september 2017

For femte gang arrangerer vi i samarbeid med våre svenske filmsentervenner i Jämtland og Västernorrland pitchekonkurransen Mid Nordic Film Pitch i Trondheim. Dette vil skje søndag 15. oktober i forkant av årets Kortfilmkonvent som starter mandag 16. oktober. Mid Nordic Film Pitch er en presentasjonskonkurranse for manusidéer/kortfilmprosjekt innen både dokumentar og fiksjon som ennå er i utviklingsstadiet. Vinneren av pitchekonkurransen mottar en pengepremie på 60 000 kr for å videreutvikle sitt filmprosjekt.

 

For å kunne delta i Mid Nordic Film Pitch må følgende kriterier oppfylles:

  1. Søker må være bosatt og yrkesaktiv i Trøndelag (søkere fra Jämtland og Västernorrland søker til respektive filmsenter i sin region)
  2. Prosjektet må være tenkt for kortfilmformat innen fiksjon eller dokumentar, max 30 minutter langt
  3. Prosjektet er ikke del av et skolearbeid
  4. Fyll ut påmeldingsskjema og send inn til kjersti@midnordicfilm.com innen mandag 18. september!

 

Det vil plukkes ut 3 prosjekt fra hver av regionene Trøndelag, Jämtland og Västernorrland som vil få 10 minutter hver til rådighet med en nøye utvalgt jury.

 

Mid Nordic Film Pitch er et samarbeidsarrangement mellom Midtnorsk Filmsenter, Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland. Sammen jobber vi for å skape nye spennende utviklingsprosjekt og møteplasser for filmskapere bosatt i våre regioner. Pitchen er et tiltak ment for å booste i gang et prosjekt vi tror på for fremtiden, samt skape en arena der svenske og norske filmskapere kan utveksle erfaringer, bli inspirert og få nye kontakter.

 

Tidligere års vinnere av Mid Nordic Film Pitch:

2016: 1.premie Tåkeland, produsent Jørgen Hunstad, regi/manus: Øystein Moe og Line Klungseth Johansen. 2.premie Min farmor av Anna Erlandsson

2015: 1.premie Mentale Prinsesser, produsent Camilla Drege Størseth. 2.premie Kill Willy, av Torstein Parelius og Christian Falch

2014: 1. premie Ice Fishers from Syria, av Gunnar Hall Jensen. 2.premie World X av Seija Hakkarainen og Oskar Repo

2013: 1.premie Ugla 1977 av Mali Finborud Nøren

Del på Facebook Del på Twitter