Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

FilmLab Norge kull 3 – møtemulighet!AktueltFilmLab Norge kull 3 – møtemulighet!


FilmLab Norge kull 3
– møtemulighet!


Publisert 10. september 2018

FRIST 15. oktober 2018 FilmLab Norge

Det er snart tid for en ny runde med FilmLab Norge, og Marit Bakken og Line Halvorsen – som nå jobber deltid som prosjektleder i FilmLab Norge, vil gjerne invitere interesserte og aktuelle søkere til et kort møte på Midtnorsk Filmsenter torsdag 13. oktober. Vi har ledig tid mellom klokka 13 og 16, og setter av ca 20 minutt til hver – dere må booke tid. Vi ønsker så langt det er mulig at dere booker møte i team, men hvis noen av dere gjerne vil søke og mangler samarbeidspartnere per nå, er dere selvsagt også hjertelig velkomne. Les retningslinjene nøye (jf. link nedenfor).

 

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere som ønsker å utvikle seg profesjonelt og som har ambisjoner om å produsere sin første langfilm eller serie.

Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og utvide talentenes kobling til bransjen. For å delta i programmet søker man seg inn som et team med en idé til en spillefilm, dramaserie, dokumentarfilm eller web-serie. Teamet må bestå av enten regissør, manusforfatter og produsent – eller regi/manus og produsent.

Fire team blir valgt ut til å delta i programmet og søkernes personlige motivasjon, prosjektets egenart og teamets filmfaglige bakgrunn vil bli lagt til grunn i utvelgelsen. Gjennom en rekke samlinger og øvelser vil veiledere fra nasjonal og internasjonal filmbransje legge til rette for at teamene får utviklet prosjekter, samarbeidspartnere og nettverk. Filmskaperne vil også delta på ulike arenaer som vil bidra til å synliggjøre prosjektene og teamene nasjonalt og internasjonalt.

Teamene forplikter seg til å være med på alle samlingene, og vil være delaktige i utviklingen av hverandres prosjekter. De vil motta veiledning skreddersydd for nettopp deres prosjekt og team, samt få tildelt midler til produksjon av kortfilm som skal lages i løpet av programmet. Kortfilmproduksjonene skal bidra til å styrke filmskapernes stemme og egenart, og brukes som verktøy for å utforske det lengre prosjektet. FilmLab Norge er for filmskapere som allerede har resultater å vise til, har fullført filmutdanning eller har produksjonserfaring og/eller relevant bransjeerfaring. Programmet varer i ett år og oppstart er i desember 2018/januar 2019.

Programmet er åpent for filmskapere fra hele landet uavhengig av kjønn, bakgrunn og geografisk tilhørighet. Alle reiseutgifter og opphold til samlingene vil bli dekket. Søknad sendes via Filmsøk.no. Det anbefales å sette seg inn i retningslinjene før søknad sendes!

 

Søknadsfristen for å delta er 15. oktober 2018.

Talent Norge støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. I gjennomføringen av kull 3 er disse midlene matchet med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge. FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken, Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk Filmsenter, i samarbeid med regionale filmsentre. Akershus fylkeskommune er prosjekteier.

 

 

 

Del på Facebook Del på Twitter