Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Film i Den kulturelle skolesekkenAktueltFilm i Den kulturelle skolesekken


Film i Den kulturelle
skolesekken


Publisert 12. september 2018

1. oktober er det frist for å melde inn prosjekter til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag fylke og Trondheim kommune for skoleåret 2019/20. Som filmskaper kan du tilby opplegg til elever i hele det 13-årige skoleløpet. DKS er en spennende formidlingsarena for kunst og kultur og har man først et godt opplegg, kan man turnere flere steder i landet.

Mange filmskapere i regionen har erfaring med å turnere for DKS, og vi vil gjerne framsnakke muligheten for de som ikke har prøvd det. På DKS Trøndelags nettside, finnes det informasjon og link til innmeldingsskjema for fylket. Trondheim kommune har så mange elever, at de fungerer på samme måte som et fylke, og har en egen nettside for innmeldinger. For neste skoleår er dagshonorar for næringsdrivende kr 3899,- (dagsats for lønnsmottaker er kr 3035,-) i tillegg til dekket reise og diett etter statens satser. Lurer du på å melde inn et prosjekt og vil spille ball med noen om dette, eller vil du bare høre litt mer om ordningen? Ta kontakt med Marit for et møte snarest.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innenfor uttrykkene scenekunst, visuell kunst, musikk, litteratur, kulturarv og film. DKS har vært en del av satsningen for grunnskolen siden 2001 og har blitt utvidet til videregående skole. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet til å utvikle sine egne program. Det er derfor fullt mulig å kontakte den enkelte kommune (ut over Trondheim som altså er en såkalt 2100%-kommune») og man ønsker å tilby dem et filmopplegg.

 

Del på Facebook Del på Twitter