Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Er du vår nye filmkonsulent?AktueltEr du vår nye filmkonsulent?


Er du vår nye
filmkonsulent?


Publisert 15. november 2017

FRIST 1. desember 2017

Midtnorsk Filmsenter søker ny filmkonsulent. Filmkonsulenten skal vurdere og prioritere prosjektsøknader innenfor områdene dokumentarfilm og kort fiksjonsfilm. Stillingen krever relevant filmfaglig bakgrunn og evne til å analysere og vurdere prosjekter både med tanke på kunstnerisk innhold og økonomisk gjennomføring.

 

Engasjementet gjelder for tre år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år. Filmkonsulentens arbeid vil være konsentrert om to søknadsfrister pr. år og lønnes tilsvarende en 20% stilling. Konsulenten trenger ikke å bo i Midt-Norge, men må være synlig og i aktiv dialog med bransjen og søkerne i regionen. Stillingen vil innebære noe reising. Første søknadsfrist i 2018 er 15. februar.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Eli Gjerde på mail: eli@midtnorskfilm.no eller på telefon: 995 33 673.

Kortfattet søknad og CV sendes på mail til eli@midtnorskfilm.no

Søknadsfrist: 1. desember. Søknaden merkes ”Filmkonsulent”.

Midtnorsk Filmsenter ble etablert i 2005 av Trondheim kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune og har som formål å utvikle filmbransjen i Midt-Norge. Filmsenteret forvalter pr. i dag fem millioner kroner til utvikling og produksjon av filmprosjekter. Filmkonsulenter ved Midtnorsk Filmsenter har tidligere vært Jannicke Systad Jacobsen, Kalle Løchen, Erlend Loe, Edvard Normann Rønning, Ingebjørg Torgersen.

 

 

 

Del på Facebook Del på Twitter