Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Møt Elisabeth Aalmo, MEDIA desken, Kreativt Europa!AktueltMøt Elisabeth Aalmo, MEDIA desken, Kreativt Europa!


Møt Elisabeth Aalmo, MEDIA
desken, Kreativt Europa!


Publisert 6. mars 2018

FRIST 19. mars 2018

22.mars inviterer Mid Nordic Film Export og Midtnorsk Filmsenter til møte med Elisabeth Aalmo fra Kreativt Europa, MEDIA. Hun vil informere og svare på spørsmål om hvordan søke EU midler til utvikling, produksjon og slate funding for fiksjonsfilm, dramaproduksjoner, animasjon eller kreativ dokumentar.

Kreativt Europa, MEDIA er et informasjons- og veiledningskontor for norske brukere av Kreativt Europa programmet, EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa, MEDIA kontoret er administrativt tilknyttet Norsk filminstitutt og er finansiert av Kulturdepartementet og EU Kommisjonen. Kontoret fungerer som en informasjonskanal, kunnskapsbank og kontaktformidler mellom EU, den europeiske og den norske audiovisuelle bransjen.

Elisabeth Aalmo vil gi informasjon om de mulighetene som Kreativt Europa tilbyr, tilgjengeliggjøre retningslinjer og fortelle om søknadsskjemaer, samt kan svare på spørsmål og veilede i selve søknadsarbeidet.

Møtet blir på Midtnorsk Filmsenter, torsdag 22.mars kl 09.00-11.00.

Påmelding til Line Halvorsen, line@midnordicfilm.com innen 19.mars 2018.

Del på Facebook Del på Twitter