Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Søker prosjekt til Euro Connection 2018AktueltSøker prosjekt til Euro Connection 2018


Søker prosjekt til Euro
Connection 2018


Publisert 29. september 2017

NFI søker samproduksjonsprosjekter for kortfilm til Euro Connection 2018 med søknadsfrist (for norske produsenter) 20. oktober 2017. Euro Connection vil foregå 6. og 7. februar 2018 under Clermont-Ferrand Short Film Festival. Dette er første gang Norge er en del av Euro Connection etter at NFI innførte samproduksjonstilskudd til kortfilm.

 

Hva er Euro Connection?
Euro Connection er et europeisk samproduksjonsforum for kortfilm som arrangeres hvert år under Clermont-Ferrand Short Film Festival. Dette forumet har som mål å fremme samarbeid mellom europeiske produksjonsselskap om kortfilmprosjekter.

Hvert av landene som samarbeider med Euro Connection kan nominere et prosjekt ved hjelp av en nasjonal jury. En europeisk jury velger så inntil 15 prosjekter som blir presentert under Euro Connection i februar 2018. Produsentene på de utvalgte prosjektene mottar en invitasjon som inkluderer reisestøtte, hotell, måltider og gratis akkreditering.

 

Hvem kan søke
* Kortfilmprosjekter (fiksjon, animasjon og dokumentar) med en lengde på inntil 40 minutter
* Prosjekter som vil ha en europeiske samprodusent
* Prosjekter som har delvis finansiering (se ytterligere mer informasjon i søknadsskjema)
* Prosjekter som har opptaksstart etter mai 2018
* Prosjekter med tilknyttet produsent som forplikter seg til å pitche dersom de blir utvalgt

 

Frister
* Søknadsfrist for norske produsenter: 20. oktober 2017
* Frist for nominering av nasjonalt prosjekt: 3. november 2017
* Frist for innsendelse av engelsk søknad og manus: 10. november 2017
* Informasjon til produsent om utvalgte prosjekter: 28. november 2017
* Offentliggjøring av utvalgte prosjekter: medio januar 2018
* Norske produsenter kan søke på norsk, men prosjektet som velges ut fra Norge må oversettes og søker må derfor sende inn manus og søknad på engelsk innen 10. november.

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Clermont filmfest sin hjemmeside.

 

Send søknad med merknad Euro Connection 2018 til post@nfi.no innen 20. oktober 2017

 

Kontakt ved spørsmål om søknad

Ingrid Festøy Ottesen

Ingrid Festøy Ottesen
Produksjonsrådgiver kortfilm og talentprogram
Telefon: +47 22 47 80 49
Mobil: +47 918 30 890
E-post: ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Del på Facebook Del på Twitter