Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

7 trønderske prosjekter utvalgt til workshop med Freddy Neumannslide_2