Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Viktige endringer i søkerveiledningeneAktueltViktige endringer i søkerveiledningene


Viktige endringer i
søkerveiledningene


Publisert 15. august 2018

Vi har gjort noen presiseringer og endringer i søkerveiledningene for manusutviklingstilskudd, utviklingstilskudd, produksjonstilskudd og samproduksjonstilskudd.

Søkerveiledningene er Filminvests retningslinjer som angir de mulighetene og begresningene som ligger i våre tilskuddsordninger. Det handler om hvem som kan søke støtte og hvilke typer produksjoner man kan søke støtte til. Vi forventer at alle som søker oss om støtte har lest grundig igjennom søkerveiledningen før innsending av søknad.

Neste søknadsfrist er 24. september. Ta kontakt med Maren (maren(a)filminvest.no) om du har noen spørsmål om ordningene.

Del på Facebook Del på Twitter