Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Utbetaling av rater før ferienAktueltUtbetaling av rater før ferien


Utbetaling av rater
før ferien


Publisert 6. juni 2017

Siste frist for utbetaling av rater før sommerferien vil være fredag 30. juni.

Filminvest vil avvikle sommerferier i perioden 1. juli til og med 4. august.

 

Del på Facebook Del på Twitter