Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Støtte til 10 nye film, TV og spill prosjekter i regionenAktueltStøtte til 10 nye film, TV og spill prosjekter i regionen


Støtte til 10 nye film, TV og
spill prosjekter i regionen


Publisert 27. oktober 2017

Innen årets andre søknadsfrist, den 18. september 2017, mottok fondet 26 søknader på til sammen 6 millioner i støttemidler og 2,9 millioner i investering. Samlet totalbudsjett utgjorde over 69 millioner kroner. Prosjektene som har søkt om støtte har et budsjettert forbruk i regionen på 43,5 millioner kroner.

Selskapet styre hadde tildelingsmøte den 23.10.17 og innvilget 10 av søknadene med til sammen 1,9 millioner kroner i støtte og investeringer på 1 million kroner.

Det var en spennende søknadsbunke med stor bredde. Blant de innvilgede søknadene finner man blant annet barnefilmen My Grandpa is an Alien, en europeisk co-produksjon med Nils Ole Oftebro i hovedrollen, og dokumentarfilmen Golden Dawn Girls, som er tatt ut til hovedkonkurransen den prestisjetunge dokumentarfilmfestivalen IDFA. Vi støtter også utviklingen av et nytt VR spill, oVRshot, fra det voksende spillmiljøet i Steinkjer, og et sjangeroverskridende strategispill, Dwarfheim, fra PineLeaf Studios i Trondheim.

Pressemelding oktober 2017

Del på Facebook Del på Twitter