Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Pitchekonkurranse under Nordiske seriedagerAktueltPitchekonkurranse under Nordiske seriedager


Pitchekonkurranse under
Nordiske seriedager


Publisert 20. august 2018

Nordiske seriedager utlyser pitchekonkurranse for dramaserier med frist for innsending 10. sept. Konkurransen er en gyllen mulighet til å få presentert din idé til beslutningstagere. I år kan også nye og uetablerte manusforfattere sende inn sine bidrag. Premien er 25 000,- fra Dramatikerforbundet og individuelle møter med dramasjefene i NRK og TV2.

 

Se full utlysning her: Invitasjon til pitchekonkurranse Nordiske seriedager 2018

Del på Facebook Del på Twitter