Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Neste mulighet til å søke tilskudd er i 2019AktueltNeste mulighet til å søke tilskudd er i 2019


Neste mulighet til å søke
tilskudd er i 2019


Publisert 24. oktober 2018

Etter søknadsfristen 24. september er det ingen flere tilskuddsmidler tilgjengelig for 2018. Neste mulighet for å søke tilskudd hos Filminvest er ved neste søknadsfrist i februar 2019.

Dette gjelder alle typer tilskudd. Investeringssøknader behandles derimot løpende. Ta kontakt med administrasjonen om du har et prosjekt du vil at Filminvest skal vurdere for en investering.

Del på Facebook Del på Twitter