Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Lillehammerregionen utlyser et tilskudd på 150 000,- til et langfilm- eller serieprosjektAktueltLillehammerregionen utlyser et tilskudd på 150 000,- til et langfilm- eller serieprosjekt


Lillehammerregionen utlyser et tilskudd på 150
000,- til et langfilm- eller serieprosjekt


Publisert 25. oktober 2018

Regionrådet i Lillehammerregionen vil tildele et tilskudd på inntil 150 000,- til et langfilm- eller serieprosjekt i Lillehammerregionen.

 

Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. Tilskuddet skal gå til produksjon. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

 

Søknadsfrist

15. november

 

Krav til søker

Søker må være et produksjonsforetak. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

 

Krav til søknad

Søknad om tilskudd til produksjon sendes til det regionale filmfondet Filminvest via søknadsportalen Filmsøk. Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk.

 

I tillegg til den vanlige produksjonssøknaden må søker gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammerregionen og prosjektets kommersielle potensial. Om selskapet allerede har sendt søknader knyttet til prosjektet i Filmsøk til regionalt fond eller senter, kan disse enkelt danne grunnlaget for innsending av ny søknad.

 

Ta kontakt med Maren Moseng i Filminvest ved spørsmål om Filmsøk, innsending av søknad, krav til utbetaling, rapportering o.l. : maren@filminvest.no / 917 444 36.

 

For spørsmål om prioriteringer, kontakt Øivind Pedersen i Lillehammerregionen: Oivind.Pedersen@lillehammer.kommune.no / 900 97 116.

 

Søknaden behandles av Lillehammerregionen i samråd med Filminvest.

 

Bilde: Fra Lillehammer-filmen De tøffeste gutta (Filmbin, 2013)

Del på Facebook Del på Twitter