Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filminvest fikk inn 25 søknader til årets siste søknadsfrist for offentlig tilskuddAktueltFilminvest fikk inn 25 søknader til årets siste søknadsfrist for offentlig tilskudd


Filminvest fikk inn 25 søknader til årets
siste søknadsfrist for offentlig tilskudd


Publisert 25. september 2017

Filminvest har to årlige søknadsfrister for offentlig tilskudd til finansiering av film- og spillprosjekter. Siste søknadsfrist for 2017, var 18.september, og Filminvest fikk inn 25 søknader. Det er en spennende bunke søknader, med alt fra dramaserier for barn, internasjonale co-produksjoner, VR spill, spillefilmer og dokumentarfilmer med internasjonalt potensiale.

Søknadene i denne runden fordelte seg slik:

Det var en samlet søknadssum på offentlig tilskudd på kr 6 062 000. I tillegg ble det søkt om investeringer på totalt kr 2 901 278.

Prosjektene har et samlet budsjett på 69 415 963 kr.

Dette er fordelt slik:

Søknadene på film og dramaserier hadde et samlet budsjett på kr 63 071 563.

Søknadene på spill hadde et samlet budsjett på kr 6 344 400.

Offentliggjøring av tilskudd vil skje i løpet av uke 43

 

 

Del på Facebook Del på Twitter