Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

22 spillutviklere møttes til spillseminar på Work-Work i TrondheimAktuelt22 spillutviklere møttes til spillseminar på Work-Work i Trondheim


22 spillutviklere møttes til
spillseminar på Work-Work i Trondheim


Publisert 6. september 2017

I anledning Filminvest sin satsing på den regionale spillbransjen, ble det den 1. september 2017 holdt seminar for spillutviklerne i Trøndelagsregionen.

Filminvest innledet seminaret med en gjennomgang av regelverk og finansieringsmuligheter, både i form av myke utviklingsmidler og investeringer. Deltagerne fikk videre presentert erfaringer ved deltagelse fra både Norsk Filminstitutts årlige Spillkonvent på Klækken og Nordic Games 2017 i Malmø.

Jack K. Wulff, som er Filminvest sin spillkonsulent øste av sin erfaring som spillutvikler i Norge og ga deltagerne en punktvis gjennomgang av hvordan en søker støtte til utvikling av spillprosjekter, hva han som konsulent vektlegger og krever av søknadene.

Etter en kort pause med boller og brus, var det spillutviklernes tur til å presentere, få spørsmål fra salen, samt motta kommentarer på sine prosjekter.
Utviklerne Square Peg Studio AS, Pineleaf AS, PodPal Games AS og Lucidum Studio har alle spennende prosjekter på gang.

Filminvest ser frem til mange gode søknader, som vi kan være med å utvikle, til søknadsfristen den 18. September.

Del på Facebook Del på Twitter