Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Meet the Experts i Sundsvall 21.februarAktueltUtlysninger

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 2 3 7

Meet the Experts i
Sundsvall 21.februar


Publisert 6. februar 2018

FRIST 16. februar 2018

Er du på jakt etter svenske co-produksjonspartnere eller finansiering? Vil du diskutere din filmidé med profesjonelle filmskapere og beslutningstakere i filmbransjen? Trønderske filmskapere inviteres til å møte den svenske filmbransjen i Sundsvall.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Er du vår nye
filmkonsulent?


Publisert 15. november 2017

FRIST 1. desember 2017

Midtnorsk Filmsenter søker ny filmkonsulent. Filmkonsulenten skal vurdere og prioritere prosjektsøknader innenfor områdene dokumentarfilm og kort fiksjonsfilm. Stillingen krever relevant filmfaglig bakgrunn og evne til å analysere og vurdere prosjekter både med tanke på kunstnerisk innhold og økonomisk gjennomføring. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

NORTH PITCH –
Below ZERO


Publisert 29. september 2017

FRIST 27. november 2017

Den 10. utgaven av pitchekonkurransen NORTH PITCH — Below ZERO har åpnet for påmeldinger. Søknadsfrist er satt til 27.november. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Signaturpitchen
2017


Publisert 1. september 2017

FRIST 18. september 2017

Det er pitchetider for kortfilmen i Trøndelag! I tillegg til den midtnordiske pitchekonkurransen Mid Nordic Film Pitch 15.oktober, arrangeres nå for første gang en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet i Trondheim den 16.-17. oktober 2017. Tilsammen vil 7 deltagende prosjekt bli valgt ut fra alle norske regioner og konkurrere om en prispott på 70 000 NOK gitt av de regionale filmsentrene i hele landet.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Unik mulighet for produsent som vil jobbe
mot det internasjonale markedet!


Publisert 18. august 2017

FRIST 22. august 2017

Mid-Nordic Film Export ønsker å støtte en trøndersk produsent som vil lære mer om å jobbe på den internasjonale arenaen, ved å tilby opphold og deltakelse på DOK.ELEVATOR under Nordisk Panorama i Malmø 22.-26.september.

Workshop’en DOK:ELEVATOR arrangeres av velrennomerte DokIncubator i samarbeid med Film i Skåne, Nordisk Panorama og det finske filminstituttet – og er myntet på unge produsenter som har et dokumentarfilmprosjekt de ønsker å få inn på det internasjonale markedet. Vi har fått tilbud om en plass på denne unike workshop’en, og er villig til å støtte noen som oppfyller kriteriene. Under Dok.Elevator vil åtte nordiske deltakere få eksklusiv tilgang til masterclasses, praktisk veiledning, møter med viktige aktører i industrien og en-til en oppfølging av dyktige europeiske mentorer innen dokumentarfilmindustrien.

Workshop’en går over 4,5 dager og vil gi deltakerne en forståelse av hvordan det internasjonale markedet fungerer, guide de backstage gjennom konkrete eventer og gi de støtte og kunnskap i hvordan man jobber på internasjonale salgsmarkeder og i pitcheforum. Under kurset vil de lære hvordan presentere sine filmprosjekt internasjonalt, samt få mulighet til praktisk å teste ut og forbedre sine egne prosjekter.

Søker må jobbe og bo i Trøndelag, ha et dokumentarprosjekt med internasjonalt potensiale under utvikling/produksjon, samt ha et ønske om å jobbe mot det internasjonale markedet. Opphold og påmelding til workshop dekkes.

NB! Kort frist: Søknad om deltakelse med CV, prosjektbeskrivelse og motivasjon sendes : line@midnordicfilm.com innen tirsdag 22.8 kl 12.00.

For mer info, kontakt Line Halvorsen på 92047960

Del på Facebook Del på Twitter

Mid Nordic Film
Pitch 2017


Publisert 9. august 2017

FRIST 18. september 2017

For femte gang arrangerer vi i samarbeid med våre svenske filmsentervenner i Jämtland og Västernorrland pitchekonkurransen Mid Nordic Film Pitch i Trondheim. Dette vil skje søndag 15. oktober i forkant av årets Kortfilmkonvent som starter mandag 16. oktober. Mid Nordic Film Pitch er en presentasjonskonkurranse for manusidéer/kortfilmprosjekt innen både dokumentar og fiksjon som ennå er i utviklingsstadiet. Vinneren av pitchekonkurransen mottar en pengepremie på 60 000 kr for å videreutvikle sitt filmprosjekt. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Bli med til Kina på
kortfilmkonkurranse!


Publisert 21. juni 2017

FRIST 28. juni 2017

I forbindelse med Hancheng Jinzhen International Short Film Festival i Kina 1.-8. oktober, inviterer Minimalen Kortfilmfestival to unge filmskapere med som deltakere på en filmkonkurranse. Her er alle utgifter dekket, så dette kan bli et spennende eventyr for noen dyktige kortfilmskapere fra regionen!

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Utlysning kull 2
FilmLab Norge


Publisert 21. juni 2017

FRIST 6. august 2017

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Midtnorsk Filmsenter
søker daglig leder


Publisert 6. mars 2017

Merk ny utvidet søknadsfrist mandag 13. mars.

Midtnorsk Filmsenter søker en engasjert og erfaren leder med lidenskap for film. Daglig leder har ansvar for den daglige driften og skal sikre at selskapet ivaretar oppdraget med å utvikle Midt-Norge som filmregion. Samtidig skal daglig leder sette retning og jobbe strategisk for å videreutvikle filmsenteret og filmaktiviteten i regionen. Vi ser etter en person som er trygg i lederrollen og som har evne til å skape tillit internt og eksternt.

Vår nye leder evner å kombinere strategisk tenkning med operativt lederarbeid. Som leder i Midtnorsk Filmsenter er det viktig å bygge gode relasjoner til bransjeaktører og myndigheter, lokalt så vel som nasjonalt. Derfor er kjennskap til bransjen og gode kommunikasjonsevner viktig. Videre ser vi etter en leder som gjennom samarbeid og involvering forankrer mål, strategi og handlingsplaner.

Vi søker en engasjert leder med stor arbeidskapasitet, og som er strukturert og god på prioritering. Det er en forutsetning at den nye lederen har erfaring fra kulturbransjen og det er en fordel om vår nye leder kjenner filmbransjen. Den vi ser etter har relevant høyere utdanning, men annen erfaring og annen kompetanse kan veie opp for dette. God forståelse for økonomi, offentlig forvaltning og virkemiddelapparatet er en forutsetning for å lykkes.

Vi tilbyr en ansvarsfull og viktig stilling innenfor et område som betyr mye for folk flest. Du vil arbeide sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere i et hyggelig og uformelt miljø og arbeidsted er Trondheim. Daglig leder ansettes på 5-årig åremål, som kan forlenges. Stillingen er 100 prosent, og daglig leder rapporterer til styret. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Ta gjerne kontakt med styreleder Synnøve Farstad på 918 21 690 eller daglig leder Solvor Amdal på 952 00 247 om du har spørsmål. Søknaden sendes på epost til utlysninger@midtnorskfilm.no innen 13.03.2017.

 

Midtnorsk Filmsenter holder til i hyggelige lokaler, i sentrum av Trondheim. Selskapet har seks ansatte fordelt på 4,8 årsverk. Midtnorsk Filmsenter er et offentlig eid aksjeselskap som ble etablert i 2005 av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune i felleskap, med det formål å utvikle Trøndelag som filmregion. Filmsenteret forvalter midler over statsbudsjettet til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg har Midtnorsk Filmsenter ansvaret for driften av filmkommisjonen Mid Nordic Film Commission. Selskapet har i 2017 et budsjett på 11 millioner.

Del på Facebook Del på Twitter

Møter med filmkonsulenten
før ny søknadsfrist


Publisert 20. desember 2016

FRIST 20. januar 2017

Neste søknadsfrist for støtte til kort- og dokumentarprosjekt hos Midtnorsk Filmsenter er 15. februar 2017. I den forbindelse er det lurt å booke formøter med både filmkonsulent og produksjonsrådgiver for å planlegge søknaden din og være best mulig forberedt for ditt prosjekt. Filmkonsulent Jannicke Systad Jacobsen kommer til Trondheim 25.-26. januar for møter med bransjen. Send en e-post til elin@midtnorskfilm.no innen 18. januar for å avtale tid med både filmkonsulent og produksjonsrådgiver.

NB! Vær tidlig ut med bookingen, det fylles raskt opp!

Del på Facebook Del på Twitter

1 2 3 7