Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Spætt Film vinner dokumentarfilmpitch under DOC New York!AktueltSpætt Film vinner dokumentarfilmpitch under DOC New York!


Spætt Film vinner
dokumentarfilmpitch under DOC New
York!


Publisert 17. november 2017

Produksjonsselskapet Spætt Film fra Trondheim fortsetter sin internasjonale suksess ved å vinne filmpitchen under DOC NYC, Amerikas største dokumentarfilmfestival som gikk av stabelen i New York forrige uke. Kun seks prosjekter ble valgt ut til å pitche, og dokumentarfilmen ”Blue Code of Silence” gikk av med førstepremien. Dette er også første gang et norsk prosjekt pitcher på denne festivalen.

 

Filmen ”Blue Code of Silence” handler om den amerikanske politimannen Bob Leuci som var del av en enorm korrupsjonsskandale på 70-tallet. Han gikk undercover og tystet på sine egne og ble dermed kalt den største ”rotta” i NYPD sin historie. Filmen tar for seg mekanismene bak korrupsjon, og drar linjer opp til nåtiden USA der den blå koden om å ikke tyste på andre politimenn i høyeste grad fortsatt er tilstede. Regissør Magnus Skatvold ble kjent med hovedkarakteren ved en tilfeldighet under en barbeque-fest i 2009, og filmskaperne har unik tilgang på denne historien.

Panelet som skulle vurdere pitchene bestod blant annet av representanter fra HBO, A&E, Epix og andre store kanaler fra USA. Det var også finansiører og salgsagenter som står bak verdenskjente prosjekter.

Del på Facebook Del på Twitter