Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Møter med filmkonsulent Stine SkaretAktueltMøter med filmkonsulent Stine Skaret


Møter med filmkonsulent
Stine Skaret


Publisert 20. august 2018

FRIST 10. september 2018

Midtnorsk Filmsenters filmkonsulent KriStine Ann Skaret kommer til Trondheim for å møte filmbransjen 10. – 12. september.

Vil du møte konsulenten for en uforpliktende samtale?

Mandag 10. september inviterer Midtnorsk Filmsenter filmskapere til å slå av en uforpliktende prat med filmkonsulent KriStine på Filmsenteret. Meld deg på til elin@midtnorskfilm.no innen fredag 24.august for å booke et uformelt møte med konsulenten.

Seminar og en-til-en møter med KriStine Skaret

I forbindelse med at KriStine Skaret er i Trondheim, vil Mid Nordic Film Export arrangerer et seminar for alle interesserte på Cinemateket tirsdag 11. september fra kl 10.-12.00.

«Hvordan best utnytte ditt prosjekts potensiale?»

I dette seminaret vil KriStine fortelle hvordan hun jobber som konsulent og hva hun legger vekt på i sine vurderinger av søknader. Hun har 4 års erfaring som konsulent hos Norsk Filminstitutt, og vil fortelle litt om sine erfaringer derfra – fra forventningene til en utviklingssøknad og veien fram mot fullfinansiering. Hun vil vise eksempler på piloter og det blir mulighet for å stille spørsmål. Vil du være med, meld deg på til elin@midtnorskfilm.no.

Mid Nordic Film Export vil også tilrettelegge for en-til-en møter med KriStine Skaret tirsdag 11. og onsdag 12.september. Prosjekter som allerede har mottatt produksjons- eller utviklingsstøtte fra Midtnorsk filmsenter kan søke om å delta. I disse samtalene vil vi fokusere på kunstnerisk og produksjonsmessig potensiale, dramaturgiske valg og nasjonale og internasjonale distribusjonsmuligheter for de enkelte prosjekter. Vi ønsker at produsenter og regissører deltar sammen for å snakke om både kreative prosesser og måloppnåelse. Prosjekter i alle faser, fra tidlig utvikling og til klippestadiet kan delta. Meld deg på til elin@midtnorskfilm.no innen fredag 24. august. Merk hvilket prosjekt du vil diskutere, og legg evt. ved oppdatert info om prosjektet.

 

Del på Facebook Del på Twitter