Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Freddy Neumann til Trondheim!AktueltFreddy Neumann til Trondheim!


Freddy Neumann til
Trondheim!


Publisert 4. april 2017

FRIST 12. mai 2017

Tirsdag 30. og onsdag 31. mai kommer en av Nordens dyktigste lanseringsspesialister, Freddy Neumann, til Trondheim for å møte midtnorske og midtsvenske dokumentarfilmskapere. Påmeldingsfrist for workshop’en er 12.mai

Mid Nordic Film Export har invitert danske Freddy Neumann til å holde en to-dagers workshop i Trondheim. Her vil han sette søkelys på hvilke strategiske overveielser og kommunikasjonsprosesser du bør tenke på før din film møter sitt marked og sitt publikum. Denne kunnskapen vil være enormt verdifull både med tanke på søknadsskriving til finansiering og når det gjelder filmens lanseringsarbeid.

Til workshopen søker vi gode dokumentarprosjekter med internasjonalt potensiale. Du må ha kommet så langt i produksjonsutviklingen, at du har formulert dine intensjoner for prosjektet og en synopsis/storyline. Det kan også være prosjekter som trenger en ekstern vurdering før søknad om produksjonsstøtte, eller prosjekter som allerede er igangsatt.

Du må ha disse to dagene til rådighet. Det vil bli holdt en felles forelesning åpen for alle, tirsdag morgen kl 09-11, deretter vil Neumann ha en-til-en konsultasjon og personlig rådgivning for 8 utvalgte dokumentarprosjekter fra Midt-Norge og Midt-Sverige i de to neste dagene.

Send en søknad med beskrivelse av prosjektet ditt og din motivasjon for å delta, til line@midnordicfilm.com innen 12.5.

Denne muligheten vil du ikke gå glipp av!

Freddy Neumann er drivende dyktig og arbeider med utvikling av både danske og internasjonale filmprojekter. Han er spesialist i kommunikasjonsledelse og i de strategiske overveielser og kommunikasjonsprossesser som ligger forut for filmens møte med sitt marked og sitt publikum.

Gjennom sitt firma ‘Neumann Strategy & Communications’ i København arbeider han med både fiksjons- og dokumentarprosjekter. Han er gjesteforeleser og konsulent på utviklingsworkshops i Europa, og er lærer på IDFA Academy og Dok.Incubator.

Del på Facebook Del på Twitter