Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filmkommisjonen utøker sitt kontor med 50% på Lillehammer – stilling ledig!AktueltFilmkommisjonen utøker sitt kontor med 50% på Lillehammer – stilling ledig!


Filmkommisjonen utøker sitt kontor med 50% på
Lillehammer – stilling ledig!


Publisert 4. april 2018

FRIST 20. april 2018

Liker du film? Vil du være med å selge og markedsføre Innlandet og Trøndelag som filmlokasjon? Er du utadvendt, tillitsvekkende, offensiv og kan tenke deg å jobbe nasjonalt og internasjonalt? Da kan du være den rette for Midgard Film Commission Norway på Lillehammer.

FILMKOMMISJONÆR I HEDMARK OG OPPLAND – 50% STILLING

Østnorsk Filmsenter AS har i oppgave å styrke den audiovisuelle bransjen i Hedmark og Oppland. Selskapet skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en god faglig og kunstnerisk utvikling av den profesjonelle bransjen. Østnorsk filmsenters hovedoppgaver er å gi tilskudd til spill, kort- og dokumentarfilm, drive bransjeutvikling og talentutvikling i audiovisuell sektor, samt tilby filmtiltak for barn og unge.

Østnorsk Filmsenter ble stiftet i 2007 og eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Senteret har to ansatte og mottar for tiden et årlig tilskudd på drøye 4 millioner kroner fra Kulturdepartementet, som fordeles til utvikling og produksjon av film- og spillprosjekter i Hedmark og Oppland.

Østnorsk Filmsenter har tett samarbeid med filmfondet Filminvest, som i tillegg til våre to fylker har Trøndelag som nedslagsfelt og virkeområde. I fellesskap har de to selskapene vært avgjørende for fremveksten av en bærekraftig filmnæring i Innlandet. Fra 2018 vil disse tre fylkene samarbeide om en felles filmkommisjon.

MIDGARD FILM COMMISSION NORWAY

Midgard Film Commission Norway (MFCN) har sitt hovedkontor i Trondheim, der den ledes av en filmkommisjonær i 100% stilling. Kommisjonen utvides i år med en 50% prosjektstilling i Innlandet, med kontor på Lillehammer. Kommisjonen vil få som hovedoppgave å markedsføre Hedmark, Oppland og Trøndelag som en attraktiv storregion for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner. MFCN bygger videre på Trøndelags filmkommisjon som i 10 år har fungert som en del av den ordinære driften i Midtnorsk filmsenter. Høsten 2017 skiftet filmkommisjonen navn fra Mid Nordic Film Commission til Midgard Film Commission Norway. Stillingen som filmkommisjonær inngår i et treårig prosjekt ved Østnorsk filmsenter. På sikt er hensikten å gjøre filmkommisjonen til en permanent ordning også i Innlandet.

 

STILLINGSBESKRIVELSE
Fylkene Hedmark og Oppland utgjør en av landets 6 filmregioner med eget filmsenter. Ved siden av å være det nasjonale tyngdepunktet for audiovisuell utdanning, med Den Norske Filmskolen og ulike retninger innen høyere TV- og spillutdanning, har Innlandet en audiovisuell bransje som gjør seg stadig sterkere gjeldende nasjonalt og internasjonalt. Både film- og tv-produksjon og spillutvikling er prioriterte satsningsområder på kulturfeltet.

Et uttrykt mål for filmkommisjonen er å tilby infrastruktur og fagkompetanse som gjør Innlandet til et attraktivt produksjons- og innspillingssted for film og TV. Dette målet ønsker Østnorsk filmsenter å oppnå sammen med Midtnorsk Filmsenter i Trondheim, gjennom aktivt arbeid med Midgard Film Commission Norway. Trøndelag har gjennom ti år med kommisjonsvirksomhet bygget solid kompetanse og nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Opprettelsen av en filmkommisjonsfunksjon er en viktig del av denne satsingen. Stillingen er i første omgang en 50 % prosjektstilling på to og et halvt år, med sikte på å etablere en permanent kommisjonsfunksjon. Den som ansettes får i stor grad mulighet til å utforme stillingen som Innlandets filmkommisjonær og vil være operativ fra ansettelsestidspunktet.

 

Arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

 

Personlige Egenskaper

 

Vi tilbyr

 

Arbeidssted Lillehammer

 

Kontaktinformasjon

 

Terje Nilsen, daglig leder Østnorsk filmsenter

Mobil: 909 97 033

Mail: terje@ostnorskfilm.no

 

 

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til post@ostnorskfilm.no innen 20. april 2018.

 

 

 

Del på Facebook Del på Twitter