Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Filmbransjen må ta sitt miljøansvarAktueltFilmbransjen må ta sitt miljøansvar


Filmbransjen må ta sitt
miljøansvar


Publisert 7. desember 2017

FRIST 14. desember 2017

Vi inviterer bransjen til å bli med på et Skypeseminar om miljøvennlig filmproduksjon med Ronny Fritsche, produsent i Zentropa. Bli med 14 desember kl. 17.

Vi inviterer bransjen til å bli med på et Skypeseminar om miljøvennlig filmproduksjon med Ronny Fritsche, produsent i Zentropa. Bli med 14 desember kl. 17.

I de siste årene er det blitt mer og mer snakk om Green Filmmaking på festivaler og andre møteplasser for film i Europa. Cine-regio, nettverket av europeiske regionale filmfond, publiserte i år en rapport om miljøvennlighet i den europeiske filmbransjen. ”Going green is no longer a matter of choice” uttalte VD for Sardinias Film Foundation under et møte i Cannes i år.
«Det är dags nu, att även filmbranschen tar sitt miljöansvar när vi gör film.»

Ronny Fritsche har i sin rolle som produsent og produksjonsleder på Zentropa Sweden testet økologisk bærekraftige produksjonsmetoder på sine filminnspillinger. Sammen med Film i Väst har han kartlagt behovet for tiltak filmbransjen må gjøre for å sørge for mindre belastning på miljøet. Sammen med en miljøkonsulent har Fritsche nå utviklet et kurs i bærekraftig filmskaping og som han vil holde for Film i Väst.

Den 14. desember kan du få en prøvesmak på Ronny forelesning om bærekrafting filmskaping via Skype . og få vite hva du og ditt selskap eller filmfestival kan gjøre for å ta et nødvendig miljøansvar.

Har du lyst til å delta? Meld deg på til line@midnordicfilm.com

Rapporten fra Cine-Regio kan du laste ned her: https://www.cineregio.org/library/green_regio_report_2017/

Del på Facebook Del på Twitter