Bransjeregisteret →

Støtter film i Midt-Norge


Investeringsfond for film og spill


Find the locations, contacts and service you need to shoot your film in our region.

Er du vår nye filmkommisjonær?Aktuelt

Få siste nytt og frister på e-post ›

Vis alle Faglig påfyll Hederlig omtale Tildelinger Utlysninger
1 2 3 57

Er du vår nye
filmkommisjonær?


Publisert 16. november 2018

Vår dyktige filmkommisjonær har takket ja til nye og spennende oppgaver, og Midtnorsk Filmsenter søker derfor ny medarbeider i 100% stilling som Head of Midgard Film Commission Norway.

Midgard Film Commission Norway (MFCN) har som oppgave å markedsføre Trøndelag og Innlandet som attraktiv lokasjon for innspilling av nasjonale og internasjonale tv- og filmproduksjoner. I tillegg skal filmkommisjonen bistå aktuelle produksjoner som ønsker å spille inn i storregionen. MFCN er organisert under Midtnorsk Filmsenter som samarbeider med Østnorsk Filmsenter om kommisjonsarbeidet. MFCN ledes fra hovedkontoret i Trondheim og er en av tre regionale filmkommisjoner i Norge som samarbeider med den nasjonale filmkommisjonen om å få utenlandske produksjoner til landet.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Trøndersk
kortdokumentar ut i
verden!


Publisert 16. november 2018

Korte dokumentarer har en oppblomstring digitalt og oppleves som stadig mer populært format. Store internasjonale kanaler – som The Guardian og New York Times – satser stort på kortdokumentarer fra hele verden med kunstneriske og journalistiske ambisjoner. Filmene når ut til et stort og voksende publikum. Her hjemme satser store aktører som VGTV og Aftenposten seriøst på den korte dokumentaren. Midtnorsk Filmsenters prosjekt Kortdokumentar på internasjonale digitale plattformer retter seg mot profesjonelle produsenter og regissører i Trøndelag.

Er dette noe for deg? Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Mesterklasse, workshop og
filmvisning med Gabriela Pichler


Publisert 14. november 2018

FRIST 14. desember 2018

Den 13. og 14. desember får vi besøk av en av Nordens mest anerkjente og stilsikre regissører, nemlig svenske Gabriela Pichler. Gabriela benytter et sosiologisk, filmvitenskapelig og kunstnerisk forankret fundament som verktøy når hun skaper sine filmer. Hun er i høst aktuell med den kritikerroste filmen Amatører, og under sitt Trondheimsbesøk vil hun blant annet dele sin kunnskap og sine erfaringer om filmproduksjon med oss. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Trondheim Dokumentarfestival 13.
– 17. november


Publisert 8. november 2018

FRIST 17. november 2018

Årets dokumentarfestival er full av god dokumentarfilm, og trøndersk bransje setter som vanlig sitt preg på programmet. Mågaluf av Jon Vatne og Spætt Film kommer endelig på kinolerretet, og det blir trondheimspremiere på to filmer fra UpNorth Film, De Uønskede og Boys Who Like Girls.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

11 trønderske prosjekt får
2,3 millioner kroner


Publisert 6. november 2018

11 trønderske filmprosjekt får til sammen nesten 2,3 millioner kroner i støtte fra Midtnorsk Filmsenter denne høsten. Fem dokumentarfilmer og to kortfilmer får produksjonsstøtte, mens fire dokumentarfilmer får støtte til utvikling. Det ble søkt om tilsammen 5,2 millioner NOK fra 27 prosjekt med totalbudsjett på til sammen 18,5 millioner NOK. Kvinneandelen i nøkkelposisjoner blant alle søknader i denne runden er på 44%, mens kvinneandelen i prosjektene som ble tildelt støtte er 35%. Konsulent ved høstens tildelingsrunde er KriStine Ann Skaret.

Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Lansering av trøndersk
kortdokumentar ut i verden!


Publisert 31. oktober 2018

FRIST 15. november 2018

Møt lederen for Aftenposten TV, Jonas Brenna, på Cinemateket under Dokumentarfestivalen, torsdag 15. november kl. 16-17.30. Her lanseres også Midtnorsk Filmsenters nye satsing på kortdokumentar som starter på nyåret. Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

Lillehammerregionen utlyser et tilskudd på 150
000,- til et langfilm- eller serieprosjekt


Publisert 25. oktober 2018

Regionrådet i Lillehammerregionen vil tildele et tilskudd på inntil 150 000,- til et langfilm- eller serieprosjekt i Lillehammerregionen.

 

Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. Tilskuddet skal gå til produksjon. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

 

Søknadsfrist

15. november

 

Krav til søker

Søker må være et produksjonsforetak. Foretaket skal være et aksjeselskap med registrert forretningsadresse i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.

 

Krav til søknad

Søknad om tilskudd til produksjon sendes til det regionale filmfondet Filminvest via søknadsportalen Filmsøk. Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk.

 

I tillegg til den vanlige produksjonssøknaden må søker gjøre rede for prosjektets verdiskapningseffekt i Lillehammerregionen og prosjektets kommersielle potensial. Om selskapet allerede har sendt søknader knyttet til prosjektet i Filmsøk til regionalt fond eller senter, kan disse enkelt danne grunnlaget for innsending av ny søknad.

 

Ta kontakt med Maren Moseng i Filminvest ved spørsmål om Filmsøk, innsending av søknad, krav til utbetaling, rapportering o.l. : maren@filminvest.no / 917 444 36.

 

For spørsmål om prioriteringer, kontakt Øivind Pedersen i Lillehammerregionen: Oivind.Pedersen@lillehammer.kommune.no / 900 97 116.

 

Søknaden behandles av Lillehammerregionen i samråd med Filminvest.

 

Bilde: Fra Lillehammer-filmen De tøffeste gutta (Filmbin, 2013)

Del på Facebook Del på Twitter

Neste mulighet til å søke
tilskudd er i 2019


Publisert 24. oktober 2018

Etter søknadsfristen 24. september er det ingen flere tilskuddsmidler tilgjengelig for 2018. Neste mulighet for å søke tilskudd hos Filminvest er ved neste søknadsfrist i februar 2019.

Dette gjelder alle typer tilskudd. Investeringssøknader behandles derimot løpende. Ta kontakt med administrasjonen om du har et prosjekt du vil at Filminvest skal vurdere for en investering.

Del på Facebook Del på Twitter

Filminvest gir tilskudd
til 9 prosjekter


Publisert 23. oktober 2018

Støtte til 9 nye prosjekter

 

Filminvest har gitt tilskudd til 9 film-, tv- og spillprosjekter fra regionen i årets siste søknadsrunde.

Innen søknadsfristen den 24. september mottok Filminvest 21 søknader med en samlet søknadssum på nesten 8 millioner. Selskapet styre hadde tildelingsmøte den 22. oktober og innvilget 9 av søknadene med til sammen 1 225 000,- millioner kroner i tilskudd.

– Det var høy kvalitet på søknadene i denne runden og vi har måttet foreta tøffe prioriteringer. Vi har med denne tildelingen fordelt alle tilgjengelige tilskuddsmidler for året, men vi oppfordrer søkerne til å komme tilbake med nye søknader i 2019, sier daglig leder Stig Bech.

Det største tilskuddet går til Herlig Film og TV. Selskapet med produsentene André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum i spissen mottar 330 000,- i produksjonstilskudd til kinodokumentaren Radiokameratene. Regissør er Ingrid Ese Folkestad.

To andre dokumentarprosjekter får tilskudd i denne runden. Upnorth Film mottar 220 000,- i utviklingstilskudd til kinodokumentaren Hallelujah med Tonje Hessen Schei på regi. Fabelaktiv mottar 100 000,- til utvikling av en dokumentarserie om Kjell Aukrust: Aukrust – Gud velsigne vår herre. Regi er ved Rune Sæterstøl. Serien skal være klar til 100-årsjubileet for Aukrusts fødsel i 2020.

Filminvest har ellers innvilget utviklingsstøtte til fire spillefilmer, én dramaserie og ett spill. Se fullstendig tilskuddsliste under.

Som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i film- og tv-bransjen fører Filminvest statistikk over kvinneandel i fondets tildelinger. Kvinneandelen regnes ut med bakgrunn i fagfunksjonene produsent, manusforfatter og regissør. Kvinneandel i prosjektene som har mottatt tilskudd er 56,2 %. I film- og tv-prosjektene er 5 av 8 regissører kvinner og av manusforfatterne er 7 av 8 kvinner.

 

PRODUKSJON AV KINODOKUMENTAR

RADIOKAMERATENE

Produksjonsselskap: Herlig Film og TV AS v/André Folkestad, Camilla Vanebo og Finn Gjerdrum

Regi: Ingrid Ese Folkestad

Manusforfatter: Ingrid Ese Folkestad

Tilskudd: 330 000,-

I Radiokameratene møter vi redaktør Paul Sundnes og de andre i Bygderadio Vest som kjemper med nebb og klør, etter at NRK og de andre store har forlatt FM-nettet for å gå på DAB. For hvordan skal en lokal analog radiostasjon drevet av aldrende radioamatører overleve i skyggen av den digitale radiorevolusjonen? Radiokameratene er en karakterdrevet feelgood dokumentar om livet i lokalradioen.

 

UTVIKLING AV KINODOKUMENTAR/DOKUMENTARSERIE

HALLELUJAH

Produksjonsselskap: UpNorth Film v/Christian Falch

Regi: Tonje Hessen Schei

Manusforfatter: Tonje Hessen Schei

Tildelt: 220 000,-

Hallelujah er en internasjonal featuredokumentar om kristensionisme.

 

AUKRUST – GUD VELSIGNE VÅR HERRE

Produksjonsselskap: Fabelaktiv v/Arild Halvorsen

Regi: Rune Sæterstøl

Manusforfatter: Karsten Fullu

Tilskudd: 100 000,-

Aukrust – Gud velsigne vår herre er en dokumentarserie i tre deler om en av Norges mest folkekjære personer. Kjell Aukrust er kanskje den som har fanget den norske folkesjela best av alle.

 

UTVIKLING AV SPILLEFILM

JENNYS TID

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando og Trine Aadalen Lo

Samprodusent: TMM Produksjon v/Dag Rune Johansen

Regi: Christian Lo

Manus: Linn-Jeanethe Kyed

Tilskudd: 80 000,-

Jennys tid er en underholdende tidsreisefilm om Jenny (12), en jente fra i dag, som nettopp har mista Oldefar – og nå vil Oldemor miste Storgården – Jenny sitt sommerparadis. Jenny blir sendt tilbake til 1930-tallet hvor hun møter sin egen Oldefar som guttunge og avslører en gammel hemmelighet som kan løse familiens problemer – men handlingene hennes i fortiden truer hennes egen eksistens.

 

FRI

Produksjonsselskap: Filmbin v/Nicholas Sando og Trine Aadalen Lo

Regi: Guro Ekornholmen

Manus: Anniken Fjesme, Guro Ekornholmen

Tilskudd: 100 000,-

Det er sommerferie. Nettene er lange og lyse. Fire jenter skal overnatte i skogen for første gang uten voksne. De trenger å slippe seg fri.

 

INGENTING FORSVINNER

Produksjonsselskap: Spætt Film v/Håvard Wettland Gossé

Regi: Marit Moum Aune

Manus: Elisabeth Matheson

Tilskudd: 100 000,-

Etterretningstjenesten forbereder alliert invasjon i Norge. To søstre risikerer livet for å få informasjonen fram. For å nå målet må den ene søsteren stoppe den andres engasjement.

 

HADELAND

Produksjonsselskap: Smallville Films v/Nicholas Sando og Stein Berge Svendsen

Regi: Ingrid Stenersen

Manus: Ingrid Stenersen

Tilskudd: 120 000,-

Hadeland skal bli en varm og leken spillefilmkomedie. Historien handler om Gunn, Sara og Marie, tre kvinner i et bygdesamfunn, som på hvert sitt vis opplever å ha mislyktes i livet – og med kjærligheten. Når tre politimenn ankommer bygda for å etterforske et smuglernettverk i området, settes derimot livene deres på hodet.

 

 

UTVIKLING AV DRAMASERIER

BELLE

Produksjonsselskap: Spætt Film v/Håvard Wettland Gossé

Manus: Mia Moen Grendal

Tilskudd: 75 000,-

Belle er basert på ekte, grusomme hendelser, og forteller historien om hvordan en norsk-amerikansk kvinne drepte og begravde ektemenn, friere og sine egne barn for å oppfylle drømmen sin om penger og suksess.

 

 

UTVIKLING AV INTERAKTIVE PRODUKSJONER

KLANGM

Produksjonsselskap: Tinimations v/Tom-Ivar Arntzen

Tilskudd: 100 000,-

KlangM er et psykedelisk rytme-actionspill, som blindt strever etter full innlevelse med elektronisk dansemusikk igjennom lynrask kamp. Både touch devices og musa egner seg til denne elektroniske symfonien.

 

Kontaktpersoner:

Pressekontakt: Maren Moseng, 917 44 436

maren@filminvest.no

 

Daglig leder: Stig Bech, 416 01 888

stig@filminvest.no

Del på Facebook Del på Twitter

Hvordan utnytte ditt fulle
potensial som filmskaper


Publisert 11. oktober 2018

FRIST 6. november 2018

 

Velkommen til en praktisk og kreativ veiledning med Marie Schmidt Olesen, KriStine Ann Skaret, Mette Chang Munthe-Kaas og Zaradasht Ahmed. Arrangementet finner sted på Cinemateket i Trondheim fra 6. – 7. november, påmelding kreves! Les videre ›

Del på Facebook Del på Twitter

1 2 3 57